Ministerie VWS maakt subsidievoorwaarden Kickstart Medicatieoverdracht bekend

By | 21/01/2022

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft de subsidievoorwaarden voor de Kickstart Medicatieoverdracht bekendgemaakt. Over deze subsidievoorwaarden vinden informatiesessies plaats voor penvoerders, zorgaanbieders en ICT-leveranciers.

De online sessies zijn van 24 januari tot en met 27 januari 2022.

Multidisciplinaire samenwerking

Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden kunnen op basis van de beleidsregel, gepubliceerd in de Staatscourant, subsidie aanvragen om deel te nemen aan de Kickstart van het landelijke programma Medicatieoverdracht. De samenwerkingsverbanden hebben tot en met vrijdag 15 april 2022 voor het indienen van de subsidieaanvraag. 

Kickstart Medicatieoverdracht

Doel van de Kickstart Medicatieoverdracht is om de digitale overdracht van medicatiegegevens te verbeteren. In dat kader wordt de ‘informatiestandaard Medicatieproces 9’ in de keten geïmplementeerd. Dit gebeurt in combinatie met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. Tijdens de Kickstart wordt ervaring opgedaan met de informatiestandaard, en zo nodig bijgesteld. Dit draagt bij aan veilig medicatiegebruik en kwaliteit van zorg.

VIPP Farmacie

Parallel aan de Kickstart start ook het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) Farmacie. In de eerste fase beginnen leveranciers van apotheekinformatiesystemen met de bouw van informatiestandaarden voor een actueel medicatieoverzicht en de technische ondersteuning van de uitwisseling van labwaarden. 

In een tweede, latere fase vindt de implementatie hiervan plaats in de apotheek. Daarbij dragen regionale apothekersorganisaties zorg voor de coördinatie.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *