Ministerie erkent geschilleninstantie voor openbare apotheken

Het ministerie van VWS erkent sinds deze week de mede door de KNMP opgerichte Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) als geschilleninstantie voor openbare apotheken en huisartsen.

Per 1 januari 2017 treedt de klachten- en geschillenregeling uit de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) in werking. Op grond van deze wet zijn zorgaanbieders verplicht een klachten- en geschillenregeling in het leven te roepen.

De KNMP vormt voor haar leden de huidige klachtenregeling openbare apotheken om naar een nieuwe klachten- en geschillenregeling conform de Wkkgz. Voor de geschillenregeling heeft de KNMP aansluiting gezocht bij de SKGE, dé instantie voor klachten en geschillen in de eerstelijnszorg.

Dossier: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *