Minister VWS: risico’s voor beschikbaarheid medische producten door prijsdruk in Nederland

By | 22/12/2023

De prijsdruk van de WGP, het GVS en het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars levert risico’s op voor de beschikbaarheid van medische producten. Dat stelt minister Kuipers van VWS in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.

Taakgroep Preferentiebeleid

De minister vindt dat aan het einde van de zomer binnen de Taakgroep Preferentiebeleid te weinig voortgang is geboekt. Inmiddels liggen er drie voorstellen om over na te denken.

Voorzitter Aris Prins van de KNMP in een reactie: “We zijn het eens met de vaststellingen van de minister. Het is nu zaak dat er echt iets gaat gebeuren, gezien de urgentie van de problematiek rondom de geneesmiddelentekorten.”

De minister schrijft dat hij in 2024 nadrukkelijker het perspectief van apothekers, groothandels, voorschrijvers en patienten wil betrekken.

“Immers, uiteindelijk staat het inkoopbeleid van geneesmiddelen, of dat nu wordt gevoerd door een zorgverzekeraar of een andere speler in de keten, ten dienste van passende zorg aan patiënten door zorgverleners zoals artsen en apothekers”, aldus de bewindspersoon.

Veiligheidsvoorraad

In de brief gaat Kuipers ook in op de veiligheidsvoorraad, waarover hij eerder de Tweede Kamer berichtte. De minister besloot om de voorraad van zes en vier weken, voor handelsvergunninghouders en groothandels, terug te brengen naar zes en twee weken en middelen boven de 15 euro uit te sluiten.

“Kijkend naar de de afgelopen zomer gedane evaluatie van de huidige voorraden zijn er voor 2024 geen merkbare verbeteringen te verwachten. Dat is buitengewoon teleurstellend”, aldus Prins.

Hulpmiddelen

In de brief gaat de minister ook in op de hulpmiddelen. Hiertoe kondigt hij een marktscan aan die komend voorjaar wordt opgeleverd. De minister constateert dat hem signalen hebben bereikt over knelpunten in de verstrekking van extramurale hulpmiddelen.

Kamerbrief

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *