Minister Van Ark informeert Kamer over voortgang geneesmiddelenbeleid

By | 16/02/2021

Minister Van Ark (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het geneesmiddelenbeleid. In haar Kamerbrief van 12 februari geeft zij de politieke stand van zaken weer van diverse dossiers, zoals geneesmiddelentekorten, gegevensuitwisseling in de zorg en het verbeteren van toegankelijke informatie voor patiënten.

Geen nieuwe voorstellen

De bewindspersoon schrijft onder meer dat apothekers een ‘unieke en centrale positie’ hebben in de farmaceutische zorgverlening. De voortgangsbrief omvat geen nieuwe voorstellen. Doordat de Kamerbrief tijdens het voorjaars- en verkiezingsreces is verschenen, zullen nieuwe Tweede Kamerleden zich in april buigen over de brief.

De brief, waarin dus geen nieuw beleid wordt aangekondigd, heeft als doel om de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van het geneesmiddelenbeleid.

Geneesmiddelentekorten

Zo valt er te lezen dat er werk wordt gemaakt van het verminderen van de geneesmiddelentekorten middels het aanleggen van een ijzeren voorraad. Verschillende partijen, waaronder de KNMP, groothandels en overheidspartijen, werken in de werkgroep geneesmiddelentekorten samen. Daarnaast is het kabinet in afwachting van een Europees onderzoek naar leveringszekerheid.

Gegevensuitwisseling

Ook worden er volgens de bewindspersoon goede stappen gezet in de gegevensuitwisseling in de zorg. “Waarvan medicatieoverdracht het vlaggenschip is”, aldus minister Van Ark. Volgens haar moeten apothekers beschikken over een actueel medicatieoverzicht en goede overdracht van alle benodigde gegevens. Minister Van Ark schrijft in haar brief dat farmaceutische zorg een samenspel is tussen patiënt, arts en verpleging, apotheker en het team: “Uiteindelijk komt alles bij elkaar in de apotheek”. Volgens de bewindspersoon heeft de apotheker een ‘unieke en centrale positie in de farmaceutische zorgverlening.’

Toegankelijke informatie

Verder krijgt het verbeteren van toegankelijke informatie van patiënten aandacht, waaraan ook apothekers en de KNMP hebben bijgedragen. Er wordt bijvoorbeeld melding gemaakt van recente projecten als apotheek.nl en ‘Medicijn in het kort’, de korte en digitale vorm van geneesmiddelinformatie. De minister heeft de opdracht gegeven voor een onderzoek om inzicht te krijgen in de effectiviteit en het bereik van deze informatie. De resultaten worden na de zomer verwacht.

Kamerbrief

De Kamerbrief komt voort uit een toezegging van het kabinet om de Kamer jaarlijks te informeren over de voortgang van het geneesmiddelenbeleid. De brief, die een brede reikwijdte kent, bevat ook informatie over de stand van zaken op dossiers als leefstijlinterventie, antibioticaresistentie en het vergroten van kennis over biosimilars. Vanwege het voorjaars- en verkiezingsreces wordt de Kamerbrief niet op korte termijn besproken. In april zal de nieuwe Tweede Kamer besluiten over het vervolg. Mogelijk gaan hierover Kamerleden in debat en/of kunnen zij schriftelijke vragen indienen.

Lees de Kamerbrief 

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *