Minister Schippers zet subsidie Geneesmiddelenbulletin en Medicijnbalans voort

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) verlengt de subsidieverlening voor het Geneesmiddelenbulletin en MedicijnBalans met twee jaar. Gezien de specifieke functie die deze voorzieningen vervullen past het bij de verantwoordelijkheid van de overheid deze financieel te blijven ondersteunen.

In deze periode wordt van beide partijen wel gevraagd nadrukkelijker de samenwerking te zoeken met het Farmacotherapeutisch Kompas, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Lareb. Ook zullen zij hun informatie beter vindbaar moeten ontsluiten. Dit schrijft Schippers vandaag aan de Tweede Kamer in haar visie op de informatievoorziening over geneesmiddelen voor zorgverleners.

Geneesmiddelenbulletin
Het Geneesmiddelenbulletin verstrekt onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De werkwijze van het Geneesmiddelenbulletin kenmerkt zich door de kritische houding ten opzichte van de informatie die door de experts wordt geleverd.

MedicijnBalans
MedicijnBalans is een programma van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). MedicijnBalans richt zich op het stimuleren van de discussie over de meerwaarde van nieuwe geneesmiddelen waar nog geen (Nederlandse) richtlijnen voor bestaan. Hiermee ondersteunt MedicijnBalans artsen om een onderbouwde keuze te maken voor een nieuw geneesmiddel en hen te stimuleren deze middelen doelmatig voor te schrijven

Author: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *