Minister Schippers roemt KNMP-iconen

By | 19/12/2016

De minister van VWS is positief over de iconen voor laaggeletterden en doven. Zij wil het gebruik stimuleren en kijkt naar bredere toepasbaarheid. Ook waardeert zij de geneesmiddeleninformatie op www.apotheek.nl. Dit stelt minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding van de Kamerbrief is het NIVEL-rapport over de informatiebehoefte van patiënten over geneesmiddelen.

In de Kamerbrief wijst de minister op het belang van goede informatievoorziening over medicijngebruik. De zorgverlener speelt een centrale rol in de informatieoverdracht richting de patiënt. Apotheekteams en artsen kunnen hun rol verder versterken door eenduidige uitleg van medicijngebruik en terug te vragen aan de patiënten hoe zij de medicatie gaan gebruiken. De minister waardeert de inspanningen van de KNMP en expertisecentrum Pharos om aandacht te geven aan goede informatievoorziening in het farmacotherapeutisch overleg tussen huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen.

Het NIVEL adviseert in het onderzoeksrapport om de versnippering van geneesmiddeleninformatie terug te brengen naar een centrale vindplaats. Ook moet de vindbaarheid en begrijpelijkheid van geschreven en mondelinge informatie verbeterd worden. Dit vooral voor kwetsbare patiënten zoals oudere migranten.

Uit het rapport van het onderzoeksinstituut blijkt dat www.apotheek.nl bij zes op de tien Nederlanders bekend is en 1,3 miljoen bezoekers had in 2016. Consumenten beoordelen de informatie als begrijpelijk, betrouwbaar en volledig. Zij geven de website een 8 als rapportcijfer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *