Minister Schippers is bereid 2 x 2,5 mg dexamfetamine te gedogen

By | 23/06/2016

Minister Schippers (VWS) is bereid te gedogen dat in plaats van 5 mg Amfexa er 2 x 2,5 mg dexamfetamine aan patiënten wordt verstrekt. Ook gaat de minister met verzekeraars in gesprek om te kijken of dit medicijn breed vergoed kan worden. Deze uitspraak deed zij in het debat over doorgeleverde bereidingen in de Tweede Kamer op woensdag 22 juni 2016.

Op dit moment hanteren verzekeraars een wisselend vergoedingsbeleid voor de 2,5 mg dexamfetamine. Op verzoek van de SP en D66 gaat de minister met verzekeraars in gesprek om te kijken of deze voor alle patiënten vergoed kan worden.

De minister kondigt aan dat een andere firma een registratie heeft verkregen van dexamfetamine. Het is niet bekend voor welke sterktes deze aanbieder een registratie heeft verkregen. Het is mogelijk dat dit invloed heeft op de prijs en de bijbetaling voor patiënten.

Léon Tinke, directeur van de KNMP, heeft eerder zijn bezorgdheid geuit over de bijbetaling die ADHD-patiënten moeten doen voor het gebruik van Amfexa 5 mg: ‘Wij wachten de uitkomsten van het overleg tussen de minister en zorgverzekeraars met belangstelling af. Duidelijkheid en eenduidigheid voor patiënten en apothekers staat voorop. Helaas bieden de uitspraken van de minister nog steeds geen structurele oplossing voor patiënten die worden geconfronteerd met bijbetalingen voor hun medicatie.’

Minister Schippers sprak in het debat op 22 juni haar ontevredenheid uit over de hoge prijzen die worden gevraagd na registratie van een reeds werkzame stof. Eerder schreef zij een brief naar de Tweede Kamer over doorgeleverde bereidingen.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *