Minister moet regie nemen

Donderdag 8 oktober jl. demonstreerden ruim 1.000 apothekers en apotheekmedewerkers in Den Haag om hun zorg uit te spreken over de uitkleding van de farmaceutische zorg door overheid en verzekeraars. Ook in de apotheken zelf werd actie gevoerd. Apotheekmedewerkers droegen speciale actie t-shirts en deelden folders uit aan patiënten. De vakbonden FNV en CNV steunden de actie. De Tweede Kamer nam de problemen serieus en gaf de minister vandaag de opdracht tot een oplossing te komen en de rust in de markt te herstellen.

Donderdag debatteerde de Tweede Kamer met Minister Klink over het geneesmiddelenbeleid. Het debat werd voorafgegaan door een landelijke demonstratie van apothekers en apotheekmedewerkers onder het motto “ik geef (om) zorg”. Ook werd een petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van VWS voor het behoud van de kwaliteit van farmaceutische zorgverlening. Apotheken hebben de afgelopen 2 jaar ruim 1,4 miljard euro moeten inleveren en dreigen nu door de bodem te zakken. Een voortzetting van het huidige beleid van overheid en verzekeraars gaat onvermijdelijk ten koste van de zorg aan de patiënt.

Veel kritiek op preferentiebeleid
Het preferentiebeleid, waarbij verzekeraars per werkzame stof nog maar één medicijn vergoeden, leidt in de praktijk tot enorme administratieve lasten, chaos in de apotheek en verwarring bij de patiënt. De Tweede Kamer riep de minister op de regie te nemen en in overleg met partijen tot een oplossing te komen. Met name het zogenaamde couvertbeleid van Uvit (waarbij de verzekeraar voor zichzelf kortingen en bonussen bedingt bij de industrie) moest het ontgelden. Het gevolg van dit beleid is dat de prijzen van geneesmiddelen ontransparant worden en de patiënt soms een duurder middel mee krijgt. Hierdoor verwordt het preferentiebeleid tot een “melkkoe” voor verzekeraars.

Specifiek aandacht voor jonge apothekers
De Kamerleden besteedden in het bijzonder aandacht aan de positie van jonge apothekers die een apotheek hebben overgenomen en nu dreigen te zwichten onder de schuldenlast. Voor deze apothekers zou een specifieke oplossing gevonden moeten worden. De KNMP zou hierin een belangrijke rol moeten spelen.

Geen vrije tarieven zonder gelijk speelveld
De Minister zelf toonde in het debat weinig begrip voor de problematiek. Hij ontkende de financiële problemen en bleef stoïcijns vasthouden aan zijn plannen om de tarieven voor apotheken in 2011 volledig vrij te geven. Volgens de Tweede Kamer zou dit in de huidige situatie neerkomen op het uitleveren van de apotheken aan de zorgverzekeraars. De Tweede Kamer sprak zich uit dat invoering van vrije tarieven niet verantwoord is zolang er geen sprake is van een gelijk speelveld tussen verzekeraars en apotheken en zolang verzekeraars niet inkopen op kwaliteit.

KNMP tevreden met het resultaat
De KNMP is zeer verheugd over de massale opkomst tijdens de demonstratie. Apothekers zijn geen beroepsgroep die snel op de barricades staat. Het feit dat zij toch in zulke grote getale naar Den Haag zijn gekomen, geeft wel aan dat er nu echt iets aan de hand is. De KNMP is blij dat dit signaal ook duidelijk bij de Kamerleden is overgekomen en is tevreden over de uitkomst van het debat. Er is nu perspectief geboden op een oplossing, maar deze moet wel snel komen. De urgentie van de problematiek is zeer hoog, dus partijen moeten op korte termijn om de tafel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *