Minister Kuipers wil in Europa ruimte zoeken om medicijnverspilling tegen te gaan

By | 15/05/2023

Minister Kuipers wil in Europa ruimte zoeken voor het aanpassen van wet- en regelgeving die duurzaamheid en het tegengaan van verspilling van dure geneesmiddelen in de weg zit. Dat schrijft de bewindspersoon in een reactie op de petitie ‘Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen’ die in maart in de Tweede Kamer is aangeboden. Momenteel staan Europese regels heruitgifte van geneesmiddelen niet toe.

“Bij heruitgifte is de kwaliteit noch de veiligheid gegarandeerd”, aldus de bewindspersoon. “Een medicijn dat eenmaal aan een patiënt is verstrekt, mag daarom niet opnieuw aan een andere patiënt gegeven worden.” 

Europese wet- en regelgeving

Hoewel minister Kuipers de mening van de ondertekenaars van de petitie deelt, kan het volgens de bewindspersoon niet worden uitgevoerd. Daarmee zou Nederland de huidige geldende Europese wet- en regelgeving overtreden. Die wil juist voorkomen dat er geen vervalste geneesmiddelen aan patiënten worden verstrekt. Door onder meer een onderzoek naar heruitgifte van orale oncolytica te verlengen, wil minister Kuipers meer inzicht krijgen in hoe het heruitgeven op een verantwoorde en veilige manier kan plaatsvinden.

“Met deze informatie ga ik het gesprek in Europa voeren om medestanders te vinden”, aldus de minister. 

Medicijnverspilling

In zijn brief aan de Kamer benadrukt de bewindspersoon dat het gepast voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen, het begeleiden van patiënten bij geneesmiddelgebruik en het afbouwen daarvan, ook bijdragen aan het tegengaan verspilling.

Minister Kuipers schrijft dat goede medicatiebegeleiding ook bijdraagt aan het tegengaan van verspilling. In het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en de Green Deal Duurzame Zorg (GDDZ) werkt de KNMP toe naar duurzaam medicatiegebruik. 

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *