Minister Kuipers wil geplande GVS-herberekening per 2023 realiseren

By | 22/04/2022

Minister Kuipers (VWS) wil de geplande herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) per 2023 gaan realiseren. Dat schrijft de bewindspersoon in een brief aan de Tweede Kamer. Met een herberekening zal een deel van de vergoedingslimieten van geneesmiddelen worden verlaagd.

Daarmee hoopt de minister 140 miljoen euro per jaar aan uitgaven aan geneesmiddelen te besparen. De KNMP en andere zorgkoepels spraken in een eerder stadium hun zorgen uit over de gevolgen van deze GVS-herberekening voor extra wisselingen en bijbetalingen. Het ministerie gaat de plannen nog verder uitwerken.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem

In de Kamerbrief geeft minister Kuipers weer hoe de werking van het GVS in de loop der jaren is afgezwakt. Hij schrijft dat de vergoedingslimieten sinds 1998 nooit opnieuw zijn vastgesteld, terwijl het gemiddelde prijsniveau in veel clusters is gedaald. “De vergoedingslimieten zijn dus hoger dan nodig is”, aldus de bewindspersoon. De minister van VWS is voornemens om deze herberekening periodiek toe te passen, om te voorkomen dat limieten opnieuw verouderen.

Grote gevolgen

Een herberekening van de vergoedingslimieten kan grote gevolgen hebben voor patiënten en zorgverleners. Als een fabrikant zijn geneesmiddelprijs niet onder het nieuwe vergoedingslimiet verlaagt, leidt dat tot een bijbetaling voor de patiënt. Ook is het mogelijk dat de patiënt zal gaan wisselen naar een geneesmiddel dat wel onder het vergoedingslimiet ligt.

Minister Kuipers heeft aangegeven de herberekening gepaard te willen laten gaan met ‘één of meerdere verzachtende maatregelen’. Zo geldt er momenteel een bedrag van 250 euro voor eigen bijdragen. Over de hoogte van de maximering per 2023 neemt de bewindspersoon nog een besluit. Daarover informeert hij de Tweede Kamer voor de zomer.

Vorige kabinet

De herziening van het GVS komt voort uit het coalitieakkoord van het vorige kabinet. Nadat het kabinet begin 2021 viel, gaf voormalig minister Van Ark aan dat verdere besluitvorming over het GVS aan het nieuwe kabinet wordt overgelaten. Minister Kuipers benadrukt dat hij nog voor de zomer met verdere uitwerking komt van deze GVS-herberekening. De KNMP en andere zorgkoepels volgen dit proces op de voet, en zullen hun zorgen met de minister delen.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *