Minister Kuipers onderzoekt effecten uitstroom vitamine D op verzoek van Tweede Kamer

By | 19/12/2022

Minister Kuipers (VWS) laat de effecten van de uitstroom van vitamine D uit het basispakket onderzoeken. Dat doet de bewindspersoon op verzoek van de Tweede Kamer. Naast de effecten op de therapietrouw zal het onderzoeksinstituut Nivel ook de financiële effecten monitoren. Eind 2023 wordt antwoord gegeven op de vraag of, en hoe aanschaf en therapietrouw van vitamine D zijn veranderd na de uitstroom van vitamine D. Ook  apothekers worden bij het onderzoek betrokken: zij worden uitgenodigd in focusgroepen.

Onderzoek

Het onderzoeksinstituut benadert de monitor zowel kwantitatief als kwalitatief. Voor de kwantitatieve analyse maakt Nivel gebruik van eigen data, maar ook cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zowel kwetsbare als niet-kwetsbare groepen worden in kaart gebracht. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar inkomens (sociaaleconomische status) en migratieachtergronden. Met behulp van focusgroepen, bestaande uit apothekers en huisartsen die in achterstandswijken zorg verlenen, worden de groepen verfijnd en aangevuld. Naast kwantitatieve gegevens gaat Nivel kwalitatieve informatie verwerven door het uitzetten van vragenlijsten, ook via apothekers. Hiermee wordt achterhaald of en hoe mensen vitamine D nog gebruiken, en waar zij dat verkrijgen.

Motie

Eerder dit jaar verwierp een kleine meerderheid van de Tweede Kamer een motie van het PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis om vitamine D in het basispakket te behouden. De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU stemden tegen. Een andere motie, om de effecten van de uitstroom nader te monitoren, werd daarentegen unaniem aangenomen. Eind 2023 worden de eerste resultaten opgeleverd. Naar verwachting informeert de minister van VWS in het eerste kwartaal van 2024 de Tweede Kamer nader over de gevolgen van de uitstroom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *