Minister Kuipers neemt Zorginstituut-advies over vitamine D over

Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) neemt het advies van het Zorginstituut over om alle vitamine D uit het basispakket te halen. Dat schrijft de bewindspersoon in een brief aan de Tweede Kamer.

Nu krijgen nog bijna 1,5 miljoen mensen vitamine D vergoed. Aan hen wordt gevraagd om deze middelen zelf aan te schaffen. De KNMP is het oneens met de uitstroom van vitamine D.

Samen met patiëntengroepen vreest de KNMP voor gezondheidsgevolgen van verminderd gebruik door kwetsbaren. 

Kosten voor eigen rekening

De minister schrijft in zijn Kamerbrief dat ‘het overgrote deel van de patiënten’ met deze geneesmiddelen uit de voeten kan, ‘en de kosten hiervan voor eigen rekening kan dragen.’ Daarmee sluit zijn argumentatie aan op het pakketadvies van het Zorginstituut.

Dit advies verscheen begin mei, en is daarvoor besproken binnen de Adviescommissie Pakket. In consultatierondes, en ook tijdens fysieke bijeenkomsten, heeft de KNMP haar zorgen geuit en bezwaren aangetekend tegen dit pakketadvies.

De apothekersorganisatie vindt dat de gezondheidsgevolgen op de langere termijn onvoldoende in beeld zijn gebracht door het adviesorgaan. Vitamine D wordt gebruikt door kwetsbare groepen, waaronder ouderen.

Penny-wise and pound-foolish

“De uitstroom van vitamine D uit het basispakket is een typisch voorbeeld van penny-wise and pound-foolish”, zegt KNMP-bestuurslid en LOA-voorzitter Reinier Bax. “In mijn eigen apotheken zie ik dat geneesmiddelen blijven liggen als mensen er zelf voor moeten betalen.” In de toekomst vreest hij daarom dat de kosten voor fracturen, met beroep op revalidatie, wijkverpleging en mantelzorg gaan stijgen. “Daarmee is de premiebetaler niet goedkoper uit.” 

Bezwaren

In aanloop naar het advies heeft de KNMP samen met andere patiënten- en zorgorganisaties haar bezwaren bij het Zorginstituut reeds uiteen gezet. Er is onder meer gewezen op het hoge gebruik van vitamine D onder kwetsbare mensen en de negatieve gevolgen voor de therapietrouw.

Begin juni staat het onderwerp op de agenda van het geneesmiddelendebat in de Tweede Kamer. De KNMP gaat in gesprek met Tweede Kamerleden, en werkt samen met patiënten- en zorgorganisaties aan een gezamenlijke inbreng richting dit Kamerdebat.

Author: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *