Minister Kuipers blij met initiatieven apothekers rondom afbouwen medicatie

By | 10/03/2023

Minister Kuipers (VWS) is blij met initiatieven die het zorgveld, waaronder apothekers, ontplooit rondom het verantwoord afbouwen van medicatie bij ouderen, en het afbouwen van specifieke medicatie zoals antidepressiva en opioïden. Dat schrijft de bewindspersoon in een brief aan de Tweede Kamer. In deze Kamerbrief wordt een uitgebreide stand van zaken weergegeven van verschillende onderzoeken en initiatieven rondom dit thema.

Geneesmiddelgebruik

Op het vlak van ontwikkelingen rondom het minderen en stoppen van medicatie bij ouderen verwijst de minister onder meer naar een uitgebreid onderzoek dat eind dit jaar verschijnt. Dit brede onderzoek naar medicatieveiligheid in Nederland omvat ook een deelonderzoek naar het geneesmiddelgebruik bij ouderen. In dit deelonderzoek wordt in kaart gebracht hoe vaak het minderen en stoppen van medicatie wordt toegepast door zorgverleners en welke knelpunten er zijn bij het implementeren van de module ‘Minderen en stoppen van medicatie’, dat onderdeel is van de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen. dat onderdeel is van de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen.

Afbouwen van medicatie

Voorts wordt in de Kamerbrief aandacht besteed aan het afbouwen van medicatie zoals antidepressiva en opioïden. Minister Kuipers wijst bijvoorbeeld op een aanvullend multidisciplinair document dat handvatten gaat bieden voor de afbouw van overige in Nederland gebruikte antidepressiva, anders dan SSRI’s en SNRI’s. Dat document bevindt zich nu in een afrondende fase. Ook toont de bewindspersoon inzicht in een pilot waar het afbouwen van antidepressiva wordt begeleid via extra consulten bij een Haagse apotheek. Als het gaat om opioïden worden ook de ontwikkelingen in de richtlijnen en handvatten vanuit de beroepsgroepen nader toegelicht. Eveneens wordt (interdisciplinaire) pilot door apothekers in de regio Arnhem en omstreken onder de aandacht gebracht. Daar is volgens minister Kuipers het aantal eerste uitgiften van kortwerkend oxycodon sinds 2019 meer dan gehalveerd.

Minister Kuipers

Minister Kuipers stelt dat goede afbouw een essentieel aspect is van goede farmaceutische zorgverlening.

“Daarom kijk ik, naast deze specifieke aandacht voor afbouwen, ook breed naar het optimaliseren van farmaceutische zorg. Daar zijn in het Integraal Zorgakkoord en in het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen afspraken over gemaakt”, aldus de bewindspersoon. “In de uitwerking van die afspraken bekijk ik samen met het veld hoe we het starten, gebruiken en stoppen van medicatie verder kunnen verbeteren.”

De KNMP is betrokken bij de uitwerking van deze akkoorden. Om patiënten nog meer op maat gesneden farmaceutische patiëntenzorg aan te bieden, ziet de apothekersorganisatie een patiëntgebonden bekostiging voor zich.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *