Minister De Jonge wil in gesprek met apothekers over uitbreiding vaccinatierol

By | 20/08/2021
Minister Hugo de Jong

Demissionair minister Hugo de Jonge (VWS) wil in gesprek met apothekers over een mogelijke uitbreiding van hun rol bij de COVID-19-vaccinatie. Daarmee reageert de bewindspersoon op vragen van het Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) tijdens het Kamerdebat over het coronavirus.

Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66)

Paternotte refereerde in zijn bijdrage aan een voorgestelde Friese pilot waarin openbare apothekers in de wijken hun hulp aanbieden bij een vervolg van de COVID-19-vaccinatie. Apothekers kunnen als laagdrempelige zorgverleners een positieve rol spelen bij het verhogen van de vaccinatiegraad, stelde het D66-Kamerlid.

Laagdrempelig

Het Tweede Kamerlid attendeerde de minister tijdens het debat op het voorbeeld van een aantal staten in de Verenigde Staten waar apothekers ook vaccins mogen toedienen.

Apothekers zijn erg laagdrempelig”, aldus Paternotte (D66). Hij wijst erop dat risicogroepen bij openbare apotheken vaker langskomen.

Uitbreiding vaccinatierol

Naar aanleiding van deze vragen en opmerkingen gaat de bewindspersoon graag het gesprek aan over een uitbreiding van de COVID-19-vaccinatierol van apothekers. Daarbij sluiten ook de GGD-en aan.

Sinds de start van het vaccinatieproces dragen apothekers bij aan het ompakken, vervoeren en het voor toediening gereedmaken van vaccins. Eerder lieten de gemeentelijke gezondheidsdiensten zich positief uit over de bijdrage van apothekers.

Apothekers in Friesland

Apothekers in Friesland maakten deze week kenbaar dat zij graag hun rol uitbreiden bij een mogelijke COVID-19-vervolgvaccinatie. Daartoe onderzoekt de Friese Apothekersorganisatie of een pilot in de noordelijke provincie mogelijk is. De minister komt in een Kamerbrief over de ontwikkelingen rondom COVID-19 terug op de gesprekken die hij gaat voeren.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *