Minister De Jonge vraagt GGD-en om prikbussen bij apotheken

By | 20/09/2021

Demissionair minister De Jonge (VWS) vraagt GGD GHOR Nederland om pilots in de regio te overwegen waarbij prikbussen bij apotheken worden geplaatst.

Dat schrijft de bewindspersoon in een Kamerbrief. Hiermee komt hij terug op een verzoek van het Tweede Kamerlid Paternotte (D66) om apotheken te betrekken bij het vervolg van het vaccinatieproces.

De mobiele prikunits worden ingezet om mensen op een laagdrempelige manier te vaccineren. In het coronadebat van 16 september benadrukte het Kamerlid nogmaals het belang om met apothekers het gesprek aan te gaan over hun vaccinatiebijdrage.

Apothekers

Apothekers kunnen als laagdrempelige zorgverleners een positieve rol spelen bij het verhogen van de vaccinatiegraad. Dat stelde de D66’er tijdens een eerder coronadebat. Het Kamerlid verwees daarbij naar de Verenigde Staten waar apothekers vaccins toedienen.

De minister deed destijds een toezegging om te kijken naar de rol die apotheken kunnen spelen bij het vervolg van het vaccinatieproces. Denk daarbij aan de zogeheten boostervaccinatie of het fijnmazig prikken in de wijk. 

In de Kamerbrief van deze week geeft minister De Jonge aan mogelijkheden te zien in het plaatsen van prikbussen bij apotheken. Aan GGD GHOR Nederland is verzocht om aan GGD-regio’s te vragen of een pilot kan worden gestart.

Coronadebat

Tijdens het coronadebat van 16 september uitte Paternotte zijn twijfel over of ‘nu alle registers worden opgetrokken om ervoor te zorgen dat we iedereen die kan en wil helpen ook worden ingezet’. Hij heeft daarom opnieuw de minister gevraagd om contact met apothekers te leggen over de vervolgrol die zij kunnen spelen.

“We zien dat ook in Ierland, Noorwegen en Frankrijk apothekers worden ingezet om te vaccineren”, aldus het D66-Kamerlid. “Het zijn toevallig ook plekken waar veel 50-plussers komen omdat ze hun medicijnen moeten halen.”

Het Kamerlid ziet graag dat de minister daaraan een voorbeeld neemt, en dat meeneemt in de gesprekken. De minister zei toe dat er contact moet zijn ‘en dat we moeten kijken naar wat kan’.

Motie

Voorts werd aan het einde van het Kamerdebat een motie aangenomen van de Kamerleden Bikker (ChristenUnie) en Kuiken (PvdA) die het kabinet verzoekt om met de GGD’s en lokale partners ‘extra inspanning te leveren’ om in kwetsbare wijken zo snel mogelijk niet-gevaccineerde bewoners een vrijwillige vaccinatie aan te bieden.

COVID-19-vaccinatieproces

Sinds de start van het COVID-19-vaccinatieproces hebben apothekers in heel Nederland bijgedragen aan het ompakken, vervoeren en het voor toediening gereedmaken van de vaccins. Daarmee oogsten zij veel waardering. Apothekers in onder meer Friesland zien graag dat hun vaccinatierol wordt uitgebreid.

Eerder heeft de KNMP richting politiek Den Haag aangegeven dat het mogelijk is dat apothekers middels een ‘verlengde arm-constructie’ kunnen mee-vaccineren. Vaccinatie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een arts, die apothekers na een training (bestaande uit theorie en praktijk), bekwaam mag verklaren.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *