Mineralengeneesmiddelen alsnog vergoed in 2023

By | 31/01/2023

Capsules en tabletten van kaliumcitraat, zinksulfaat, magnesiumgluconaat en magnesiumlactaat worden in 2023 vergoed volgens de voorwaarden zoals die tot 31 december 2022 golden. Deze groep mineralengeneesmiddelen werd aanvankelijk per 1 januari 2023 niet meer vergoed. Voor chronische patiënten zijn deze mineralen medisch noodzakelijke middelen.

Naast de bovengenoemde capsules en tabletten, werden oorspronkelijk de dranken kaliumcitraat (0,33 mmol/ml en 0,57 mmol/ml), zinksulfaat (10 mg/ml) en magnesiumgluconaat (45 mg/ml) alleen nog vergoed voor kinderen jonger dan zeven jaar. Deze mineralen zijn voor nierpatiënten, patiënten met een bepaalde darmziekte of stofwisselingsziekte medisch noodzakelijke middelen, en die worden nu dus alsnog vergoed, zo bericht Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

De vergoeding verloopt voor kaliumcitraat 500 mg capsules, zinksulfaat 200 mg capsules, magnesiumgluconaat 500 mg tabletten, magnesiumcitraat 376 mg capsules en magnesiumlactaat 350 mg tabletten volgens de voorwaarden zoals ze tot 31 december 2022 golden. Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor de vergoedingen van doorgeleverde apotheekbereidingen.

De vergoedingsvoorwaarden zijn als volgt:

  • Voor magnesiumgluconaat en magnesiumlactaat geldt dat het eerste recept afkomstig is van een internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog en de patiënt bekend is met renale hypomagnesiëmie of hypomagnesiëmie ten gevolge van chemotherapie of short bowel syndroom.
  • Voor kaliumcitraat geldt dat de patiënt bekend is met niersteenlijden of renale tubulaire acidose.
  • Voor magnesiumcitraat geldt dat het eerste recept afkomstig is van een internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog.
  • Voor kaliumcitraat- en magnesiumgluconaatdranken geldt dat ze naast de bovengenoemde voorwaarden alleen worden vergoed bij patiënten met slikproblemen en kinderen jonger dan 12 jaar.
  • Voor zinksulfaat capsules geldt dat de patiënt bekend is met het syndroom van Danbolt of ziekte van Wilson.
  • Voor zinksulfaat drank geldt dat het alleen wordt vergoed voor kinderen jonger dan 7 jaar.

Patiënten die vanaf 1 januari 2023 deze middelen zelf hebben betaald, kunnen hun declaratie alsnog indienen bij hun zorgverzekering. Het jaar 2023 wordt gezien als overgangsjaar. Zorgverzekeraars Nederland is voornemens om de vergoeding van mineraal-geneesmiddelen vanaf 1 januari 2024 te laten verlopen via het ziekenhuisbudget.

De vergoeding van deze geneesmiddelen zal verwerkt zijn in de G-Standaard van maart 2023, gedurende januari en februari zal het apotheeksysteem nog (ten onrechte) aangeven dat de betreffende geneesmiddelen niet vergoed worden.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *