Miljoen ouderen hebben nakijken bij boosterprik

By | 22/12/2021

Minister De Jonge moet nú met een oplossing komen voor de ongeveer één miljoen ouderen die nog steeds geen afspraak hebben kunnen maken voor hun boosterprik.

De gezamenlijke seniorenorganisaties vinden dat de minister moet uitleggen hoe hij denkt dat deze hele groep binnen tien dagen een afspraak kan maken én geprikt kan worden. 

Ouderen

Minder digitaal vaardige en niet-mobiele ouderen hebben het nakijken bij de boosterprik. Het advies van de Gezondheidsraad om van oud naar jong te boosteren wordt niet opgevolgd, vinden ANBO, KBO-Brabant, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM. 

Corona-afsprakenlijn

Want de corona-afsprakenlijn 0800-7070 is zwaar overbelast, zeker sinds de persconferentie van zaterdag. Seniorenverenigingen worden overspoeld met klachten.

Sommige leden zeggen dat ze al een week aan het bellen zijn, maar er niet tussen komen. Daarnaast wachten veel ouderen nog steeds op een uitnodigingsbrief. Deze is nodig om telefonisch een afspraak te maken.  

Minister De Jonge wil vóór het einde van het jaar alle 60-plussers die dat willen geboosterd hebben. Maar dat lijkt inmiddels praktisch onhaalbaar. 

Ouderenorganisaties

De gezamenlijke ouderenorganisaties vinden dat er een aparte booster-afsprakenlijn voor de 70-plussers moet worden geopend. Juist binnen deze groep wachten veel mensen nog op een uitnodigingsbrief. Zij kunnen via de aparte lijn sneller een afspraak maken. Ook zal dat de druk op de bestaande lijnen verminderen.

Daarnaast scheelt het veel tijd als de uitnodigingsbrief niet langer nodig is. Op basis van het burgerservicenummer (BSN) kan ook prima worden gecontroleerd wie er aan de telefoon is. 

Ministerie van VWs

Het ministerie van VWS roept mensen op om zoveel mogelijk online een afspraak te maken, maar dat is voor lang niet alle ouderen een optie. Ook zij die best digitaal vaardig zijn, lukt het vaak niet om online een afspraak te maken. De bottleneck zit doorgaans bij de DigiD-code.  

Ook niet-mobiele thuiswonende ouderen moeten nog steeds wachten op hun boosterprik. Zij zijn pas in januari aan de beurt vanwege de drukte bij de GGD. Huisartsen mogen het overnemen, maar zij zijn vaak overbelast.

Author: ANBO

De ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) is een vereniging die is opgericht om de individuele en collectieve belangen van senioren in de samenleving te kunnen dienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *