Menzis wil niet betalen voor eigen aangewezen vervuilde Valsartan en wentelt de kosten af op de apotheker.

Gisteren ontvingen wij van Menzis het bericht dat de apothekers moeten opdraaien voor de kosten van het omzetten van de vervuilde valsartan. Dit naar aanleiding van het KNMP advies om de vervuilde valsartan ondanks de recall op apotheek niveau toch bij de patiënten terug te halen. Citaat “Bij patiënten die na 1 augustus, op basis van het KNMP-advies en uw eigen acties, actief zijn opgeroepen door de apothekers om hun medicatie in te leveren zal Menzis een ander vergoedingsbeleid hanteren. De kosten van de declaratieregels, inclusief de terhandstelling van de vervuilde valsartan- of combinaties met valsartan tabletten, die u na 1 augustus 2018 vervangen hebt, vergoeden wij niet en u dient deze aan ons te crediteren.”

Saillant detail is dat Valsartan een door Menzis aangewezen preferent middel is, met andere woorden, Menzis heeft zelf bepaald dat deze “goedkope” valsartan voor hun verzekerden moet worden afgeleverd door de apotheek. De IGJ (inspectie) heeft inderdaad aangegeven dat er sprake was van een recall op apotheek niveau. Een citaat uit de brief van de inspectie:

Wat te doen volgens de inspectie:
Patiënten kunnen controleren of hun medicijn met valsartan van genoemde fabriek komt door de zogenaamde RVG nummers te controleren met behulp van de bij dit bericht toegevoegde lijst. Het RVG nummer is te vinden op de medicijnverpakking en onderaan de bijsluiter. Het is goed voor te stellen dat mensen die deze middelen gebruiken vragen hebben. Zij kunnen contact opnemen met hun apotheek of hun behandelend arts. Mensen die deze medicijnen gebruiken kunnen bij de apotheek een ander medicijn meekrijgen. Mogelijk moeten ze hiervoor eerste een afspraak maken bij de huisarts. Het is expliciet niet de bedoeling dat patiënten zonder overleg met hun arts stoppen met het gebruik van het geneesmiddel. Hebben mensen mogelijk nog andere vragen waarmee zij niet terecht kunnen bij hun huisarts of apotheker kunnen zij terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Conclusie: Een recall op apotheek niveau, maar een verwijzing dat het mogelijk is om toch een ander geneesmiddel te krijgen als mensen daar vragen over hebben……..

Menzis zegt op haar website dat het alternatief “Gewoon wordt vergoed”
Wat zegt de website van Menzis eigenlijk? Ook hier een citaat “Menzis heeft de werkzame stof (Valsertan) uit haar preferentiebeleid gehaald, om de beschikbaarheid te verbeteren. Dat betekent dat andere middelen, ter vervanging van valsartan, gewoon vergoed worden.”

Snapt u het nog? Als apotheek hadden wij 250 patiënten die vervuilde valsartan hebben gekregen. Nadat bekend werd dat er sprake was van vervuilde valsartan stond de telefoon roodgloeiend in de apotheek. Alle vragen hebben wij gratis beantwoord en mensen hebben wij proberen gerust te stellen. Met de cardiologen zijn afspraken gemaakt bij welke dosis valsartan er kon worden omgezet naar een alternatief, immers de valsartan die nog “veilig” was, was niet meer verkrijgbaar, dus als apotheek moesten wij mensen noodgedwongen omzetten naar een broertje of zusje van valsartan (een andere angiotensine receptor blokker). Uiteindelijk zijn wij hier als apotheek heel intensief mee bezig geweest, naar schatting heeft dit een apotheker 5 volle werkdagen gekost. Naast de KNMP hebben patiëntenorganisatie “Harteraad” en de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie de terugroepactie door de KNMP ondersteund.

Als ik bereken welke kosten hierbij gemoeid zijn, dan hebben we het over de kosten voor een doosje irbesartan (materiaalkosten €0,75) met daarbij opgeteld het terhandstellingstarief voor de apotheek van €6,20 (totaal dus zo’n €6,95 per patiënt) . Hiervoor heeft een apotheker 5 dagen lang mensen gebeld en de situatie uitgelegd en daar waar nodig (bijna alle gevallen) een alternatief geleverd. Wat mij verbaast is dat vervolgens er in een brief wordt vastgesteld dat deze medicatieveiligheid bevorderende maatregel ten onrechte gedeclareerd is en teruggevorderd wordt. Ik zou ten minste een bedankje verwachten van Menzis dat wij het door hun aangewezen vervuilde middel bij iedereen hebben omgezet in een veilig alternatief en een bijdrage hebben geleverd aan verhoogde medicatie veiligheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *