Meldingen overgevoeligheids- en infusiereacties bij gebruik Avastin

Het gebruik van bevacizumab (Avastin) leidt bij 5% van de patiënten tot een verhoogd risico op overgevoeligheidsreacties / infusiereacties. De meerderheid van de reacties zijn mild tot matig ernstig. Ernstiger reacties werden gezien bij 0,2% van de patiënten. Op basis van de meldingen, afkomstig van de registratiehouder, zijn de uitgebreide productinformatie (SPC) en bijsluiter van het geneesmiddel aangepast. De aangepaste tekst vindt u in de brief.

Patiënten dienen nauwgezet te worden gecontroleerd tijdens en na Avastin infusies. Indien een reactie optreedt, dient de infusie te worden gestaakt en dienen gepaste behandelingen plaats te vinden. De beslissing om patiënten opnieuw bloot te stellen aan Avastin dient te worden gebaseerd op individuele behandeldoelen en een nauwkeurige beoordeling van de ernst van de overgevoeligheid-/ infusiereactie.

Dit schrijft de firma Roche in een brief, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke veiligheidsinformatie is gestuurd naar artsen en medisch specialisten.

Avastin wordt, in combinatie met chemotherapie, gebruikt voor de behandeling van patiënten met verschillende vormen van kanker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *