Meldingen nierinsufficiëntie en nierfalen bij Aclasta

Patiënten met een verminderde nierfunctie (creatinineklaring < 35 ml/min) moeten geen Aclasta (zoledroninezuur, 5 mg oplossing voor infusie) toegediend krijgen. De creatinineklaring dient te worden bepaald vóór elke toediening van Aclasta. Patiënten moeten voldoende drinken voorafgaand aan de behandeling. Bij patiënten met risicofactoren, waaronder hogere leeftijd, gelijktijdig gebruik met nefrotoxische geneesmiddelen, gelijktijdige behandeling met diuretica of dehydratie na toediening van Aclasta, moet controle van het serumcreatinine worden overwogen.

De samenvatting van de productinformatie (SPC) van Aclasta is met deze informatie uitgebreid.

De firma Novartis laat dit weten in een brief, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De aanleiding hiervoor zijn spontane meldingen van nierinsufficiëntie en nierfalen na toediening van Aclasta.

De brief is opgesteld in overleg met het wetenschappelijke Comité voor Geneesmiddelen voor mensen (CHMP) van het Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMA), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De DHPC is verstuurd naar reumatologen, orthopedische chirurgen, internisten, endocrinologen, pulmonologen, LHV (landelijke huisartsenvereniging) en (ziekenhuis-) apothekers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *