Meldingen diabetische ketoacidose bij gebruik SGLT2-remmers

Er zijn meldingen van ketoacidose bij gebruik van de SGLT2-remmers met de werkzame stof canagliflozine, dapaglifozine en empaglifozine. Het gaat om de geneesmiddelen Invokana, Vokana, Forxiga, Xigduo, Jardiance en Synjardy. Deze geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van diabetes type 2.

Diabetische ketoacidose is een ernstige aandoening. Door een tekort aan insuline kan de bloedsuiker heel hoog oplopen; het lichaam zet vet om in energie waardoor het bloed verzuurt.

Afwijkende symptomen
Ketoacidose komt voornamelijk voor bij mensen met diabetes type 1 met een verhoogde bloedsuikerspiegel. Nu is er een aantal meldingen van ketoacidose bij behandeling met SGLT2-remmers bij diabetes type 2 met een lichte verhoging van de bloedsuikerspiegel. Door deze afwijkende symptomen kan het langer duren voordat de diagnose ketoacidose is gesteld.

Advies aan artsen
– Informeer patiënten over symptomen van een te hoog zuurgehalte in het bloed (metabole acidose).
– Stop met de behandeling met SGLT2-remmers als ketoacidose wordt vermoed. Er zijn maatregelen nodig om dit te corrigeren en de glucosewaarden te monitoren.

Advies aan patiënten
– Raadpleeg onmiddellijk een arts bij klachten die wijzen op een te hoog zuurgehalte in het bloed, zoals misselijkheid, braken en extreme dorst.
– Het is belangrijk om de voorgeschreven behandeling te blijven voortzetten. Als patiënten ongerust zijn, dan kunnen zij dit bespreken met hun behandelend arts.

Het Europese geneesmiddelenagentschap verricht verder onderzoek naar het risico op diabetische ketoacidose met SGLT2-remmers.

De firma’s AstraZeneca B.V., Boehringer Ingelheim B.V. en Janssen-Cilag B.V. hebben hierover een brief, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) verstuurd. De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar internisten, diabetologen, endocrinologen, anesthesiologen, intensivisten, SEH-artsen, geriaters, huisartsen (inclusief artsen in opleiding), diabetes verpleegkundigen en (ziekenhuis)apothekers.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt farmacovigilantie of geneesmiddelenbewaking genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) op de hoogte gebracht. Een overzicht van DHPC’s is te vinden op de website van het CBG.

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *