Meer medicatieveiligheid in de thuiszorg door samenwerking

medicatieveiligheid

Sinds vrijdag 1 november 2019 werken thuiszorgorganisaties in de regio Assen op dezelfde manier om de farmaceutische zorg voor hun patiënten zo veilig mogelijk in te richten. Dat doen zij met het nieuwe thuiszorgprotocol Medicatie. Het protocol is voortgekomen uit een unieke samenwerking tussen apotheken in de regio Assen en meerdere thuiszorgorganisaties, en voorgelegd aan huisartsen, medisch specialisten en specialisten Ouderengeneeskunde.

Ziekenhuisapotheek

De ziekenhuisapotheek van het WZA (Wilhelmina Ziekenhuis Assen) en de openbare apotheken in Assen en omgeving hebben uniforme afspraken gemaakt over farmaceutische zorg aan patiënten met thuiszorg. Dit thuiszorgprotocol Medicatie is onlangs goedgekeurd en omarmd door Samen Zorg Assen, een samenwerkingsverband van elf regionale zorginstellingen, huisartsen en gemeenten om de zorg voor kwetsbare ouderen in Assen en omgeving te verbeteren.

Uniform intakeformulier

Een belangrijk element in het thuiszorgprotocol is het uniform intakeformulier dat de thuiszorgmedewerker invult om de leverende apotheek te informeren op het moment dat een thuiszorgorganisatie betrokken raakt bij het medicatiebeheer.

“Wij hopen dat alle thuiszorgorganisaties in de regio Assen dit formulier gaan gebruiken”, zegt ziekenhuisapotheker Elsbeth Helfrich van het WZA. Zij is voorzitter van de werkgroep Medicatie van Samen Zorg Assen en in die hoedanigheid betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe thuiszorgprotocol. “Het nieuwe protocol werkt alleen als er een breed draagvlak is onder de stakeholders. Daarom hebben we ruim twintig thuiszorgorganisaties in de brede regio gevraagd het protocol in gebruik te gaan nemen.”

“Het gezamenlijke intakeformulier is een belangrijke sleutel om ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekeinde, informatie te delen tussen thuiszorg, ziekenhuis en huisartsen”, vertelt Helfrich. “Denk aan het gebruik van medicatie in een medicatierol of de naam van de thuiszorgorganisatie die voor het medicatiebeheer is ingeschakeld. Door deze informatie te delen, verbetert de patiëntveiligheid.”

Toedien-app

Een ander belangrijk onderdeel van het protocol is dat de thuiszorgorganisaties gestimuleerd worden om op elektronische wijze (tablet/smartphone) medicatietoedieningen te laten registreren door thuiszorgmedewerkers. Een goede afstemming tussen de thuiszorgorganisatie en de apothekers is hierbij cruciaal. De werkgroep Medicatie van Samen Zorg Assen verdiept zich op dit moment in de verschillende toedien-apps en zal begin 2020 met een onderbouwd advies komen.

Author: Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) bestaat sinds 1907 en heeft anno nu ongeveer 250 bedden en 1300 medewerkers. We typeren onszelf als een middelgroot ziekenhuis waar artsen, collega's en patiënten elkaar kennen. Het WZA staat in het hart van onze regio. Om die regio optimaal te bedienen doen we als vanouds waar we in uitblinken: we hebben korte lijnen, we tonen onze betrokkenheid, en we bieden efficiënte en veilige zorg. Met huisartsen en andere zorgaanbieders uit de regio werkt het WZA nauw en actief samen. De zorgvraag en de wensen van onze patiënt zijn daarbij leidend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *