Meer jonge apothekers, minder eerstejaars farmacie

Het aantal eerstejaarsstudenten farmacie daalde in 2014 met 25 tot 535. Het aantal afgestudeerde apothekers in Utrecht en Groningen is in 2014 juist gestegen tot 236. Als het aan de Universiteit Leiden ligt, kunnen studenten vanaf 2016 ook daar een apothekersopleiding volgen.

Eerstejaarsstudenten
Eind 2014 stonden 535 personen als eerstejaarsstudent ingeschreven aan de farmaceutische opleidingen in Utrecht (204), Groningen (122) en Leiden (209). Dit zijn 25 eerstejaarsstudenten minder dan in 2013. De daling in 2014 doet zich vooral voor bij de Groningse opleiding, waar zich 47 eerstejaars minder aanmeldden dan in 2013. Het aantal eerstejaarsstudenten in Utrecht is nagenoeg gelijk gebleven. In 2013 kende juist de Utrechtse opleiding een forse daling van het aantal eerstejaars vanwege de ingevoerde numerus fixus. In 2014 wist alleen de Leidse opleiding meer eerstejaarsstudenten te trekken.

Aantallen eerstejaarsstudenten farmacie en afgestudeerde apothekers 2005-2014

Leidse ambitie
In totaal stonden er volgens opgave van de universiteiten aan het begin van dit jaar 2741 studenten ingeschreven aan de drie farmaceutische opleidingen in Nederland, 190 meer dan een jaar eerder. Het aantal studenten in Utrecht is in 2014 met 124 gestegen van 1229 tot 1353. Net als in 2013 nam het aantal studenten aan de farmaceutische opleiding in Groningen fors af. Met een totaal van 721 stonden er 72 personen minder ingeschreven dan in 2013. Bovenvermelde terugloop van het aantal eerstejaarsstudenten in Groningen droeg hieraan sterk bij.

Het aantal studenten aan de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen in Leiden blijft, net als in voorgaande jaren, groeien. In totaal volgden 667 studenten deze opleiding in 2014. Dat waren er 138 meer dan een jaar eerder. Hiermee is het aantal studenten aan de Leidse bio-farmaceutische opleiding in vijf jaar tijd verdubbeld.

Op dit moment leidt deze opleiding alleen op tot wetenschappelijk onderzoeker op het terrein van geneesmiddelen, een studierichting die ook studenten in Groningen en Utrecht kunnen kiezen. Als het aan de Universiteit Leiden ligt komt daarin verandering. Leiden heeft een aanvraag ingediend om in 2016 een eigen opleiding tot master farmacie aan te bieden. De universiteiten van Utrecht en Groningen hebben hiertegen bezwaar aangetekend. Zij stellen dat farmacie al enkele jaren kampt met een teruglopend aantal masterstudenten en dat beide opleidingen aantrekkende studentenaantallen voldoende kunnen opvangen.

Meer apothekers
Het aantal kandidaten dat hun master farmacie behaalde en de farmaceutische faculteiten in Utrecht en Groningen met een apothekersdiploma verliet, is in 2014 met 18 gestegen tot 236. De toename in 2014 is in lijn met de lichte toename van het aantal eerstejaarsstudenten, zes jaar eerder in 2008. Omdat de aantallen eerstejaarsstudenten zowel in 2009 als in 2010 afnamen, zullen naar verwachting in 2015 en 2016 minder apothekers afstuderen dan vorig jaar.

Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *