Meer dan 8 maanden overleving met Erbitux bij selecte darmkanker-patientengroep

By | 16/05/2014

Merck Serono, Erbitux, Cetixumab

Merck Serono heeft een nieuwe retrospectieve RAS wild type tumor analyses aangekondigd van de afgeronde CRYSTAL fase III studie bij patiënten met gemetastaseerd colorectaalkanker.

Deze studie vergeleek Erbitux® (cetuximab) in combinatie met de chemotherapeutische behandeling FOLFIRI ten opzichte van FOLFIRI behandeling alleen, bij patiënten met gemetastaseerd colorectaalkanker.

Voornaamste bevindingen
· De retrospectieve analyse bij gemetastaseerde colorectaal patiënten met een RAS wild-type (exon 2)-status van de fase III CRYSTAL-studie toont aan dat bij patiënten die 1e lijn Erbitux in combinatie met FOLFIRI behandeling kregen er een klinisch significant voordeel is waargenomen voor de respons rate (27,7%), een toename van de mediane progressievrije overleving (3 maanden) en een verbetering van de mediane totale overleving (8,2 maanden) ten opzichte van FOLFIRI behandeling alleen.

· Bij de patiëntengroep met RAS mutaties werd in deze retrospectieve analyse geen voordeel waargenomen voor de combinatiebehandeling Erbitux en FOLFIRI versus FOLFIRI alleen.

Deze bevindingen zijn in lijn met de Europese registratietekst en recent wetenschappelijk bewijs voor Erbitux.

De uitgebreide retrospectieve analyse bevindingen zullen worden toegelicht tijdens de 50ste conferentie van de American Society for Clinical Oncology (ASCO) in Chicago van 30 mei – 3 juni 2014. Professor Fortunato Ciardello, oncoloog aan de geneeskundige en chirurgische faculteit van de Universiteit Napels, zal daar op maandag 2 juni de resultaten van de retrospectieve analyse presenteren

Over Erbitux
Erbitux® is een ‘first-in-class’ en hoog actief lgG1 monoclonaal antilichaam dat bindt aan de epidermale groeifactorreceptor (EGFR). Als monoclonaal antilichaam onderscheidt de werking van Erbitux zich van de standaard, niet-selectieve chemotherapiebehandelingen doordat het zich specifiek richt op en bindt aan de EGFR. Deze koppeling remt de activatie van de receptor en de navolgende signaaltransductie route. Dit resulteert in de vermindering van zowel de invasie van normale weefsels door tumorcellen als de verspreiding van tumoren naar nieuwe locaties. Aangenomen wordt dat het een remmende werking heeft op de capaciteit van tumorcellen om de schade toegebracht door chemotherapie en radiotherapie te herstellen en dat het een remmende werking heeft op de vorming van nieuwe bloedvaten in tumoren. Dit leidt mogelijk tot een algemene onderdrukking van de tumorgroei.

De meest gangbaar gerapporteerde bijwerking van Erbitux betreft een acne-achtige huiduitslag die lijkt te correleren met het goed aanslaan van de therapie. Bij circa 5% van de patiënten kunnen hypersensitieve reacties opspelen gedurende de behandeling met Erbitux; ongeveer de helft van deze reacties zijn ernstig.

Erbitux heeft markt autorisatie ontvangen in ruim 90 landen voor de behandeling van colorectaal-kanker en voor de behandeling van tumoren in het hoofd en halsgebied (SCCHN).

Over CRYSTAL
CRYSTAL (Cetuximab combined with iRinotecan in 1st-line therapY for metaSTatic colorectAL cancer) was een gerandomiseerde, fase III klinische studie, bij 1,198 chemo-naïeve mCRC patienten (stadium IV) met EGFR-expressie. In totaal hadden 666 patiënten een KRAS wild-type (exon 2) tumor. De studie heeft aangetoond dat progressievrije overleging, algehele overlevingstijd en respons rate significant verbeterden in patiënten met KRAS wild-type mCRC die behandeld werden met Erbitux in combinatie met FOLFIRI, vergeleken met behandeling met FOLFIRI alleen.

Author: Merck Serono

Merck is één van 's werelds toonaangevende bedrijven in innovatieve farmaceutische, life science-oplossingen en geavanceerde hoogwaardige materialen en technologieën. Op basis van een traditie van bijna 350 jaar, ontwikkelen wij technologieën om onze patiënten en klanten steeds beter van dienst te kunnen zijn. We laten ons leiden door onze bedrijfswaarden van verantwoordelijkheid, respect, integriteit, transparantie, moed en prestatie. Bij Merck werken ongeveer 38.000 mensen verdeeld over 66 landen in de wereld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *