Meer botbreuken door levothyroxine

Mensen ouder dan zeventig jaar, die levothyroxine krijgen voorgeschreven in verband met hypothyreoïdie, hebben hierdoor een verhoogd risico op botbreuken. Dat blijkt uit een studie van Marci Turner e.a. deze week online verschenen in BMJ.

In een nested casecontrolstudie, waarbij deelnemers worden geselecteerd uit deelnemers aan een bestaande cohortstudie, onderzochten Turner e.a. het optreden van botbreuken bij 213.511 levothyroxinegebruikers.

Ze verdeelden dit aantal over drie groepen: mensen die in het verre verleden levothyroxine hadden gebruikt, mensen die in het nabije verleden levothyroxine hadden gebruikt en mensen die in het heden levothyroxine gebruikten.

22.236 ouderen (10,4%) braken een bot. Het merendeel van hen was vrouw (88%). Na correctie voor andere factoren die mogelijk van invloed waren, bleek dat huidige levothyroxinegebruikers bijna twee keer zoveel risico liepen op een botbreuk als mensen die het middel in het verre verleden hadden gebruikt.

Ook stellen de onderzoekers dat het risico dosisafhankelijk was; een hogere dosering was geassocieerd met een hoger risico op fracturen dan een lagere dosering, mede doordat hoge dosissen levothyroxine geassocieerd zijn met iatrogene hyperthyreoïdie. Hierdoor neemt de kwaliteit van het bot af en neemt het risico op fracturen toe.

Roselien Herderschee