Mediq Apotheken en CZ sluiten meerjarig contract

Mediq Apotheken en zorgverzekeraar CZ hebben voor 2 jaar een contract gesloten dat een alternatief biedt voor het preferentiebeleid. Kern van het contract is dat prijzen van geneesmiddelen omlaag gaan, Mediq een hoger tarief krijgt voor de dienstverlening en Mediq baas blijft over het eigen schap. Waar bij het preferentiebeleid verzekeraars de inkoop van medicijnen overnemen, blijft bij dit contract Mediq verantwoordelijk voor de keuze van leverancier. Dit betekent dat de Mediq apotheker weer op basis van het voorschrift van de huisarts lokaal bepaalt welk geneesmiddel wordt afgeleverd in plaats van dat een verzekeraar landelijk vaststelt welke medicijnen als enige voor vergoeding in aanmerking komen. Daarnaast gaan CZ en Mediq Apotheken samen extra zorgdiensten ontwikkelen voor hun klanten. Het contract gaat 1 januari 2010 in.

Lagere prijs maar vaste prijs
Mediq krijgt een lagere maar vaste prijs van de verzekeraar voor geleverde medicijnen. Hiermee gaan de kosten van geneesmiddelen omlaag. Daartegenover staat dat CZ aan Mediq de maximale door de NZa vastgestelde receptregelvergoeding betaalt. Dit tarief staat nu op € 7,94, ofwel € 0,66 hoger dan het basistarief van € 7,28. Ook houdt CZ over het afgesproken assortiment – een brede groep
generieke geneesmiddelen met de daaraan gekoppelde spécialités – niet meer een bepaald percentage van de vergoedingsprijs in (de zogenaamde clawback).

Inkoopfunctie
Mediq behoudt de inkoopfunctie over de geneesmiddelen. Bij het preferentiebeleid moeten apotheken de verschillende preferente (voorkeurs-) middelen in huis hebben van de verschillende zorgverzekeraars, die ook nog regelmatig wisselen. De logistieke en administratieve kosten hiervan vermijdt Mediq door zelf in te kopen. Ook kan Mediq betere afspraken maken met leveranciers.
Daarnaast blijft de arts vrij om het beste geneesmiddel voor de patiënt voor te schrijven, terwijl de Mediq apotheker adviseert over de meest doelmatige optie. De professionele rol van de arts en apotheker is hiermee gewaarborgd.

Verspilling

De partijen hebben ook afgesproken samen de verspilling van medicijnen terug te dringen. CZ en Mediq Apotheken gaan daarnaast samen met andere zorgverleners in de komende maanden additionele farmaceutische zorgdiensten ontwikkelen. Uitgangspunt is kwaliteit van zorg. Het is de bedoeling dat Mediq voor dergelijke diensten, in lijn met de beleidsregels van de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa), additionele vergoedingen ontvangt. Mediq gaat ervan uit dat apotheken in de toekomst in toenemende mate door zorgverzekeraars betaald worden voor deze diensten. Mediq heeft onlangs ook afspraken gemaakt met Zilveren Kruis Achmea en Agis en loopt met de contracten vooruit op de vrije marktwerking in de farmacie.

Geen voorstander
Marc van Gelder, CEO Mediq: “Van het preferentiebeleid zijn wij nooit voorstander geweest, aangezien dat leidt tot verschraling van de zorg. Deze overeenkomst met CZ biedt een alternatief dat past in de strategie van Mediq. De extra zorgdiensten leiden tot gezondheidswinst voor de eindgebruiker. Daarnaast maken we gebruik van de ruimte die de NZa de farmaceutische markt biedt,
in aanloop naar vrije marktwerking. Nu de inkoopmarge op geneesmiddelen fors gedaald is zijn we op weg naar een ander verdienmodel waarbij we in toenemende mate worden beloond voor geleverde diensten.”

6 thoughts on “Mediq Apotheken en CZ sluiten meerjarig contract

 1. Jan Oomen

  Kreeg vanmiddag nog een client van mijn buurman Mediq apotheek Kroostweg, die geen origineel RENITEC meer kreeg en naar een andere apotheek werd verwezen.
  Zo kan ik het ook!!
  Het was patient-onvriendelijk, maar ik heb de wens van deze client niet gehonoreerd.

 2. Jaap

  Werd enkele weken terug geen melding gemaakt dat Sandoz de grote winnaar was in het CZ preferentiebeleid per 1-1-2010?

  Hoe zou die “winnaar” zich nu voelen? weg gegarandeerde omzet!

 3. Leek

  Generiek leveranciers in de hoek gezet door de nieuwe cowboys van de zorg. Hoe lang houd Klink de zorgeverzekeraars de hand nog boven het hoofd. Een contract is in de zorg nog minder waard dan in de voetballerij.

 4. A Jansen

  Lijkt mij dat Sandoz een dubbelslag heeft geslagen. Is met TEVA de enige die pakjesmodel kan uitvoeren. Aanbesteding CZ was immers via de Z-index, LPG per peildatum. Indien CZ hetzelfde systeem voert als Achmea/Agis verloopt de afrekening eerst via de Z-index LPG en vervolgens per kwartaal afrekening volgens pakjesmodel.

  Patiënten wegsturen die Renitec willen hebben is niet zo handig. Medische Noodzaak en je hebt er een klant bij. Die gaat echt niet meer terug naar Mediq en vermoedelijk is ook CZ die klant ook kwijt. Mensen willen niet gestuurd worden en helemaal niet weggestuurd.

  Wijs deze mensen in het vervolg op het bestaan van Restitutie Polissen, ONVZ, PNO, ASR en de Amersfoortse hebben nog de enige echte en geef ze alle service die ze willen hebben.

  Door deze patiënten weg te sturen help je het VWS/NZa/ZN-leden met Mediq RE wel heel gemakkelijk om de zelfstandige apothekers over de kling te jagen en de burgers in dit land DDR zorg aan te bieden op DDD basis.

  Dat moeten wij met ons allen, minus de Mediq RE en Lloyd’s RE medewerkers, niet willen. DDR zorg op DDD basis is doodlopende weg. Uiteindelijk ook voor de Mediq RE en Lloyd’s RE van deze wereld.

 5. Jaap

  Dat Teva en Sandoz de enige zijn die het pakjesmodel kunnen uitvoeren, dat snap ik niet. Pakjesmodel= inkoop bij de apotheek(keten); die mogen een mix maken van verschillende labels.

 6. R.Bouwmeester, Lunteren

  Er moet rust op de werkvloer komen en duidelijkheid richting patienten. De prijs van generieke geneesmiddelen is op de bodem beland.
  Weg pref beleid ! Bied verzekeringen een eigen
  contract aan met LPG. Een doosjes voorstel aan
  vaarden is de weg van echte doosjesschuiver in gaan. Onafhankelijke apothekers moeten niet (meer)
  inkopen bij de ketengroothandels, daarmee financier je je eigen ondergang! Laat Mediq maar
  tekenen, dat is een club met een korte termijnvisie. Weer een stukje capitulatie voor
  de grote verzekeringscongsies. Bijten in een
  (slechte) worst die ze wordt voorgehouden
  Mediq patienten die bij mij aankloppen, zou ik
  overigens met open armen ontvangen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *