Medicijntekorten deels oplosbaar door andere eisen aan houdbaarheid

By | 04/02/2019

Op maandag 28 januari 2019 ontving Bogin (Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland) de Minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins. De minister bezocht de productie-lijnen van TEVA in Haarlem en ging aansluitend in gesprek met de Bogin-leden onder leiding van Bogin-voorzitter Martin Favié. Op de agenda stonden drie belangrijke onderwerpen voor de farmaceutische zorg: de (lage) prijzen van generieke geneesmiddelen, de Europese invoering van de Falsified Medicines Directive en de geneesmiddelentekorten.

Volgens de Bogin-leden kunnen tekorten worden teruggedrongen indien apothekers, groothandels en zorgverzekeraars, geneesmiddelen accepteren met een houdbaarheid van minimaal 6 maanden in plaats van minimaal 12 maanden, zoals dit nu gebruikelijk is. Dientengevolge zullen er minder geneesmiddelen worden vernietigd. Minder verspilling komt ook de duurzaamheid ten goede. De houdbaarheid van geneesmiddelen vanaf het moment van produceren is minimaal 24 maanden. Minister Bruins zal dit bespreken met andere marktpartijen in het kader van de discussie over voorraden.

Werkbezoek

De producenten van generieke geneesmiddelen en biosimilars staan in Nederland voor verschillende uitdagingen. Daarom nodigde Bogin namens haar leden de minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins, uit voor een gesprek. De minister kreeg een rondleiding door de fabriek in Haarlem waar Teva genees-middelen maakt die worden gebruikt bij astma en COPD. Aansluitend was er een korte presentatie over Bogin en waar deze belangenorganisatie zich voor inzet, voordat er nader op de drie agendapunten werd ingegaan.

Prijs generieke geneesmiddelen

Van alle geneesmiddelen die in ons land worden voorgeschreven, is ruim 75% patentvrij (generiek en biosimilar). Ze worden geleverd voor één zesde van de totale uitgaven aan geneesmiddelen. Gemiddeld kost een generiek geneesmiddel € 2,30 per doosje. De prijs voor generieke geneesmiddelen in Nederland is hiermee de laagste in heel Europa.

Falsified Medicines Directive

Eén van de grootste uitdagingen waar de geneesmiddelensector voor staat, is de invoering van de Falsified Medicines Directive (FMD). De FMD verplicht de producenten om verpakkingen van medicijnen die in Europa worden verstrekt te voorzien van veiligheidskenmerken om vervalsing van medicijnen tegen te gaan. Eén van die kenmerken is een 2D code met daarin een uniek nummer. De FMD leidt tot hogere kosten. Capgemini heeft onderzocht dat de kosten in Nederland voor één verpakking gemiddeld € 0,17 zullen zijn. De marge op generieke geneesmiddelen in Nederland is te laag om dit te kunnen betalen. De prijzen van geneesmiddelen zullen daarom iets moeten stijgen. Het ministerie heeft meegewerkt aan een oplossing waardoor prijzen kunnen worden verhoogd. De leden van Bogin zijn in gesprek met de zorgverzekeraars over de vergoeding van deze extra kosten. Zowel Bogin als minister Bruins onderstrepen de noodzaak van de invoering van de FMD om vervalste geneesmiddelen tegen te gaan.

Geneesmiddelentekorten

Bruins zoekt het oplossen van medicijntekorten meer in de vorm van overleg in plaats van nieuwe wetgeving. De aanwezigen waren het erover eens dat het voorraadsysteem in Nederland kwetsbaar is. Sommige landen hebben dit opgelost door in de keten van leverancier, groothandel, apotheek drie maanden voorraad aan te houden. In Nederland is deze voorraad aanzienlijk lager.

Geneesmiddelen hebben een houdbaarheid variërend van 24 tot 48 maanden. Het zou daarom goed zijn als de groothandel de eis van minimaal 12 maanden houdbaarheid bij levering, verlaagt naar minimaal 6 maanden. Ook de zorgverzekeraars zijn hierin een belangrijke partij. Als de zorgverzekeraars eisen dat een geneesmiddel voor één jaar wordt afgeleverd, dan willen groothandels en apothekers slechts producten met een houdbaarheid van 18 maanden. Daarom vraagt Bogin namens haar leden om de houdbaarheidseis van groothandels van 12 maanden te verlagen naar 6 maanden. Dit om voorraden beter te kunnen inzetten. Niet alleen om de geneesmiddeltekorten aan te pakken, maar ook uit het oogpunt van duurzaamheid, doordat zodoende minder geneesmiddelen zullen worden vernietigd.

Author: Bogin

De Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland (Bogin) is de belangenorganisatie van generieke geneesmiddelenfabrikanten. De Bogin is opgericht in 1987 en is de spreekbuis van haar leden (fabrikanten). Daarnaast vertegenwoordigen ze hun leden in platforms en netwerken (overleg met ministeries, beroepsorganisaties, bestuursorganen). Bogin stimuleert kwaliteitssystemen en gedragscodes en houdt zich bezig met het bevorderen van de marktpositie van haar leden. Daarbij richten ze zich onder meer op het stimuleren van marktwerking en het beïnvloeden van nationale en Europese regelgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *