Medicijnkosten.nl vernieuwt de website

De website www.medicijnkosten.nl is vernieuwd. De mogelijkheden om te zoeken en daarin selecties aan te brengen zijn verruimd. Daardoor krijgt de bezoeker sneller de gewenste overzichten en informatie.

Medicijnkosten.nl
De website biedt actuele informatie aan burgers en professionals, over de vergoeding van geneesmiddelen.

Er wordt aangegeven:
– of een geneesmiddel in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is opgenomen;
– of deze wordt vergoed uit het basispakket;
– of de verzekerde zelf nog moet bijbetalen;
– of er een vervangend geneesmiddel bestaat zonder bijbetaling.

De gegevens op de website worden maandelijks (aan het begin van iedere maand) geactualiseerd.

Author: Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten die per 1 januari 2015 is vervangen door de Wet Langdurige Zorg. Het Zorginstituut neemt een onafhankelijke positie in tussen het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *