Medicijngebruik per hoofd met 1,5% gestegen

Openbare apotheken verstrekten in 2021 binnen het basispakket voor het tweede jaar op rij meer geneesmiddelen per hoofd van de bevolking dan het jaar ervoor. Hiermee is, na een daling in 2019, de stijgende lijn weer ingezet. Dat schrijft de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

Geneesmiddelgebruik

Het gebruik van geneesmiddelen uit het basispakket nam in 2021, uitgedrukt in standaarddagdoseringen (DDD), toe met 2%. DDD is de afkorting van defined daily dose: de theoretische hoeveelheid van een geneesmiddel die door een volwassene per dag wordt gebruikt voor de belangrijkste toepassing van dat middel.

Van deze toename is slechts een klein deel toe te schrijven aan de 0,5% bevolkingstoename die het Centraal Bureau voor de Statistiek rapporteerde. Per hoofd van de bevolking is het gebruik van pakketgeneesmiddelen met 1,5% gestegen, van 545 naar 553 DDD’s. Hiermee zit het geneesmiddelgebruik per hoofd van de bevolking op het niveau van 2018.

Gebruik per leeftijd

De 75-plussers vormen de groep met het hoogste geneesmiddelgebruik. Het totale gebruik van geneesmiddelen door deze groep nam in 2021, uitgedrukt in DDD’s, toe met 5,3%. De stijging komt voor een groot deel voor rekening van de cholesterolverlagers atorvastatine (10,2 miljoen DDD’s, 13%), rosuvastatine (6,7 miljoen DDD’s, 19%) en ezetimib (2,6 miljoen DDD’s, 21%). Andere grote stijgers zijn de antitrombotica apixaban (4,8 miljoen DDD’s, 28%) en clopidogrel (4,7 miljoen DDD’s, 10%).

Ondanks deze stijgingen nam het gebruik per hoofd bij 75-plussers af met 0,5%. Het aantal mensen in deze groep nam met 5,8% toe, doordat de grote groep mensen die vlak na de oorlog is geboren nu tot de 75-plussers behoort.

Ondanks dat de groep 0-1-jarigen de kleinste groep is, steeg het geneesmiddelgebruik per hoofd in deze categorie procentueel het hardst met 9,1%. Dit komt vooral door een stijgend gebruik van geneesmiddelen voor de huid.

De grootste toename (1,4 miljoen DDD’s, 9%) is te zien bij de vettige crèmes en zalven. Triamcinolon (165.000 DDD’s, 22%) en hydrocortison (152.000 DDD’s, 11%), twee ontstekingsremmers voor op de huid, en fusidinezuur (143.000 DDD’s, 25%), een antibioticum tegen huidinfecties, zijn de andere stijgers in deze leeftijdscategorie. Salbutamol (440.000 DDD’s, 66%), een luchtwegverwijder, is de grootste stijger die niet aan de huid is gerelateerd.

Geneesmiddelgebruik per hoofd van de bevolking terug op niveau 2018

Medicijngebruik per hoofd 2022
Gebruik pakketgeneesmiddelen in DDD’s per hoofd van de bevolking per jaar (2012-2021).
Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *