Medicijnafval: apothekers draaien in 10% van de gemeenten nog op voor de rekening

By | 15/03/2018

In 38 van de 380 Nederlandse gemeenten moeten apotheken nog steeds betalen voor het vrijwillig inzamelen en afvoeren van medicijnafval van burgers. Dat blijkt uit een derde landelijke inventarisatie van de KNMP, uitgevoerd in maart 2018.

Het beeld dat uit de reeks rapporten naar voren komt is dat gemeenten, aangespoord door de landelijke overheid en de waterbranche, steeds meer bereid zijn afspraken met apothekers te maken over de afvoer van het ingezamelde medicijnresten en gebruikte naalden. In de praktijk blijkt dat burgers de apotheek hun medicijnafval bij de apotheek inleveren en in veel mindere mate bij de gemeentelijke milieustraat.

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent: “De KNMP wil graag dat alle apotheken in Nederland hun patiënten de mogelijkheid kunnen blijven bieden om overgebleven medicijnen in te leveren. Ook in die laatste 38 gemeenten. Maar wel op voorwaarde dat ook die gemeenten zorgdragen voor de afvoer en verwerking van dit medicijnafval. Kosteloos voor de apotheker.“

Gemeentes laat apotheker betalen voor medicijnafval 2016-2018

De uitkomsten van de verschillende KNMP-onderzoeken op een rij

Politiek

Fracties in de Tweede Kamer dringen er bij de regering op aan dat zij gemeenten moet wijzen op hun wettelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de inzameling van afval van burgers. De aangenomen motie van Kamerleden Sienot (D66) en Dik-Faber (CU) roept de regering op om de knelpunten rond inzameling van medicijnafval in apotheken op te lossen. Minister Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Kamer toegezegd de motie te willen uitvoeren.

Meer informatie
– KNMP onderzoek: Inzameling medicijnafval 2018

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *