Medicijn lijkt ademkracht COPD-patiënten te vergroten

Een medicijn dat ademhalingsspieren gevoeliger maakt voor calcium geeft COPD-patiënten weer meer ‘ademkracht’, zo blijkt uit onderzoek van Jeroen van Hees van het UMC St Radboud. Morgen wordt zijn onderzoek bekroond in de Verenigde Staten. Binnenkort wordt het middel verder onderzocht bij patiënten die kunstmatig worden beademd.

Patiënten met hartfalen hebben veel last van kortademigheid en zijn snel moe. Dat komt niet alleen omdat het zieke hart minder goed pompt. Ook de spieren die de ademhaling regelen – en dan vooral het middenrif – gaan achteruit. Jeroen van Hees, op 11 mei gepromoveerd en inmiddels staflid van de afdeling longziekten aan het UMC St Radboud, onderzocht waarom deze spieren veel van hun kracht verliezen.

Calciumcommando’s
Van Hees: “Het middenrif functioneert minder goed, omdat bij hartfalen enkele belangrijke eiwitten in de middenrifspier worden aangetast. Daardoor trekt het middenrif slechter samen en neemt de ‘ademkracht’ met ongeveer een derde af. Verder zagen we dat de spieren minder gevoelig worden voor calcium. Juist dit calcium geeft spieren de opdracht om samen te trekken. Er zijn dus minder eiwitten die samentrekken en bovendien luisteren ze slechter naar de calciumcommando’s.”

Het bestaande medicijn levosimendan verbetert de pompfunctie van het hart door de hartspieren gevoeliger te maken voor calcium. Van Hees ontdekte in een diermodel dat het medicijn ook een positief effect heeft op de middenrifspier. Vervolgens heeft hij de werking van het medicijn getest bij een kleine groep COPD- patiënten.

Gevoeliger
Van Hees: “Op dit moment is er geen enkel medicijn beschikbaar waarmee zwakke ademhalingsspieren van COPD-patiënten adequaat behandeld kunnen worden. In ons onderzoek zagen we dat de ademhalingsspieren van COPD-patiënten inderdaad gevoeliger werden voor calcium. Daardoor kunnen ze ook meer kracht ontwikkelen. Het lijkt dus een veelbelovende behandeling voor COPD-patiënten en andere mensen met zwakke ademhalingsspieren. Binnenkort gaan we het middel onderzoeken bij patiënten die op de IC, de intensive care, kunstmatig beademd worden en daardoor veel van hun middenrifspierkracht hebben verloren.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *