Medicatiebewaking via contra-indicatieaard coeliakie vervalt per 1 januari 2024

By | 01/12/2023

Medicatiebewaking via de contra-indicatieaard coeliakie komt per 1 januari 2024 te vervallen. Daarbij is het per 1 februari 2024 ook niet meer mogelijk de contra-indicatieaard vast te leggen.

Medicatiebewaking via contra-indicatieaard

In systemen die gebruikmaken van de G-Standaard is de medicatiebewaking op de contra-indicatieaard coeliakie vervangen door bewaking op een overgevoeligheid voor gluten-tarwezetmeel. Voor patiënten bij wie een contra-indicatie coeliakie is vastgelegd moet worden beoordeeld of een overgevoeligheid voor gluten/tarwezetmeel moet worden vastgelegd in het systeem. In Pharmacom wordt geen gebruikgemaakt van de contra-indicatieaard coeliakie. Voor deze gebruikers verandert er niets en is het omzetten van patiënten niet nodig.

Aanleiding

In het veld werd een overgevoeligheid voor gluten of coeliakie op een wisselende manier vastgelegd. Soms als overgevoeligheid en soms als contra-indicatieaard. De Nictiz-werkgroep ‘Nationale Lijst Contra-indicaties’, waarin naast de KNMP ook het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Federatie Medisch Specialisten en Stichting Health Base (SHB) zijn vertegenwoordigd, heeft daarop besloten dat bewaking op overgevoeligheid voor tarwezetmeel/gluten de voorkeur heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *