Medicatiebewaking bij morbide obesitas en bariatrische chirurgie

De apotheker heeft binnen het multidisciplinaire zorgteam een belangrijke rol bij de zorg rondom patiënten met morbide obesitas en patiënten die een bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Dosisaanpassing en medicatiebewaking is nodig om enerzijds bijwerkingen en anderzijds gebrek aan effectiviteit te voorkomen.

Comorbiditeit

Mensen met (morbide) obesitas hebben vaak comorbiditeit en gebruiken daardoor veel medicatie. Complicerende factor is de mogelijke verandering van de farmacokinetiek. Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met een toegenomen vetmassa, een verhoogd hartminuutvolume en een sterke doorbloeding van de lever en de nieren. Na een operatie en gewichtsverlies verbeteren of verdwijnen comorbiditeiten. Patiënten hebben mogelijk minder geneesmiddelen nodig. Zij kunnen bijvoorbeeld stoppen met orale antidiabetica en insuline of een lagere dosering gebruiken.

Contra-indicatie in AIS

Voor een goede medicatiebewaking is het noodzakelijk dat in het Apotheek Informatie Systeem (AIS) de contra-indicatie Morbide obesitas of Bariatrische chirurgie is vastgelegd bij de patiënt. Na een bariatrische ingreep moet, als de patiënt niet langer obees is, de contra-indicatie Morbide obesitas weer worden verwijderd. De contra-indicatie Bariatrische chirurgie blijft levenslang gelden.

Lees verder op de website van de KNMP:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *