Medicatiebewaking bariatrische chirurgie vervalt bij producten met gereguleerde afgifte

By | 28/04/2022

De medicatiebewaking bariatrische chirurgie vervalt bij producten met een gereguleerde afgifte per 1 mei 2022. Dit heeft de werkgroep morbide obesitas en bariatrische chirurgie van de KNMP besloten naar aanleiding van recent verschenen literatuur.

Farmacokinetische parameters

De huidige literatuur laat geen significante wijziging in farmacokinetische parameters zien voor producten met een gereguleerde afgifte tegenover producten zonder gereguleerde afgifte. Daarom komt de medicatiebewaking op bariatrische chirurgie bij producten met een gereguleerde afgifte te vervallen.

In het geval dat een effect uitblijft na toepassing van een product met een gereguleerde afgifte, kunnen apothekers overwegen om de dosering aan te passen (in overleg met de voorschrijver), producten te geven zonder gereguleerde afgifte, of een vloeibare toedieningsvorm te bieden.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *