Medicatie bij ouderen beoordeeld op verschillende manieren

Polyfarmacie bij ouderen vergroot de kans op het optreden van medicatiegerelateerde problemen. Het maken van medicatiebeoordelingen is daarom bij deze patiënten van groot belang om de veiligheid omtrent het medicatiegebruik te waarborgen.

Medicatiebeoordeling

Zwietering et al. hebben onderzoek gedaan in het Zuyderland Medisch Centrum naar de verschillende manieren waarop medicatiebeoordelingen worden uitgevoerd en de overeenkomsten en verschillen tussen deze manieren.

Onderzoek

Dit onderzoek heeft de hoeveelheid en het type problemen die aan het licht kwamen tijdens medicatiebeoordelingen door een geriater, openbaar apotheker of een digitaal beslissingsondersteuningsysteem (DBOS) geïdentificeerd.

Problemen

De problemen werden ingedeeld in zeven categorieën van mogelijke farmaceutische problemen:

  • ‘indicatie zonder medicatie’,
  • ‘medicatie zonder indicatie’,
  • ‘contra-indicatie/interactie/bijwerking’,
  • ‘doseringsprobleem’,
  • ‘dubbele medicatie’,
  • ‘incorrecte medicatie’,
  • ‘therapeutische medicatiemonitoring’.

De verschillende medicatiebeoordelingen werden uitgevoerd in dezelfde groep patiënten. De geriaters waren niet op de hoogte van het onderzoek, de openbaar apothekers daarentegen wel.

Lees verder op de website van het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek.

Author: Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek

Het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO) is een online, open access, wetenschappelijk tijdschrift dat onderzoek in de farmaceutische wetenschappen presenteert. De nadruk ligt op klinische toepassing zoals medicatieveiligheid, patiëntenzorg, formulering, analyse, farmacologie en casuïstiek. Ook is er plaats voor ander onderzoek dat verband houdt met de farmaceutische praktijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *