Marktmeester maakt belonen apotheker voor kwaliteit van zorg mogelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft veertien functioneel omschreven prestaties voor farmaceutische zorg vastgesteld. Deze maken het mogelijk om apothekers te belonen voor (extra) kwaliteit van zorg en innovatie. De prestaties gaan in per 1 januari 2011 en dienen voor de onderhandeling tussen zorgverzekeraars en aanbieders van farmaceutische zorg.

De veertien nieuwe prestaties zijn opgesteld door veldpartijen, verschillende zorgaanbieders, zorgverzekeraars en consumenten- en patiëntenorganisaties onder regie van de NZa. Ze sluiten beter aan bij de daadwerkelijk geleverde zorg en zorgen ervoor dat apothekers voor die zorg ook bekostigd kunnen worden. Op dit moment worden apothekers die extra kwaliteit leveren of veel aan innovatie doen daar niet altijd voor beloond, omdat er voor deze vormen van zorg geen declarabele prestaties bestaan.

Doordat de nieuwe prestaties een goed beeld geven van de farmaceutische zorg die zorgaanbieders kunnen leveren, kunnen consumenten en zorgverzekeraar in de toekomst beter kiezen uit het aanbod. Doordat de prestaties bovendien ondersteund zullen worden door een aantal kwaliteitsindicatoren, is het mogelijk die keuze niet alleen te baseren op de prijs, maar ook op de kwaliteit van de zorg. De kwaliteitsindicatoren worden op dit moment samen met veldpartijen ontwikkeld door de het project Zichtbare Zorg dat is opgericht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Voorbeelden van de nieuwe prestaties zijn de medicatiebeoordeling bij patiënten met gelijktijdig gebruik van meerdere geneesmiddelen en de extra begeleiding van chronische of ernstig zieke patiënten met complexe geneesmiddelenproblematiek.

De nieuwe prestaties zijn functioneel omschreven, wat betekent dat de zorg centraal staat. Dit maakt het ook voor andere zorgaanbieders mogelijk om bepaalde vormen van farmaceutische zorg te leveren. Een voorbeeld daarvan is het geven van uitleg over het gebruik van de insulinepen door een diabetesverpleegkundige.

De NZa stelde de nieuwe onderhandelingstaal in de vorm van eenduidige prestaties als randvoorwaarde voor de invoering van vrije prijzen in de farmaceutische zorg. De minister van VWS overweegt dit te doen per 1 januari 2011. De NZa geeft hierover nader advies medio 2010 op basis van de resultaten van de monitor farmacie 2010. Wanneer de minister de prijzen besluit vrij te geven, moeten aanbieders van farmaceutische zorg en zorgverzekeraars samen onderhandelen over de kwaliteit en prijs van de nieuwe ingevoerde prestaties. Blijft de markt gereguleerd, dan stelt de NZa voor deze prestaties de tarieven voor 2011 vast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *