Marktconsultatie voor aanbesteding ‘Medicatieverstrekking aan Arrestanten’

By | 17/07/2020

De politie houdt een marktconsultatie voor een aanbesteding ‘Medicatieverstrekkingen aan Arrestanten’. Op 18 juli 2020 publiceert de politie via www.tenderned.nl de consultatie als voorbereiding op een Europese aanbestedingsprocedure die naar verwachting eind van dit jaar gepubliceerd wordt.

De aanbestedingsprocedure betreft de dienstverlening voor de levering en verstrekking van geneesmiddelen om de medicatieveiligheid van de arrestantenzorg te vergroten.

De dienstverlening van apotheken voor het leveren van geneesmiddelen is een aparte aanbesteding en staat los van de contractering van de dienstverlening van de eerstelijns medische zorg. De politie onderkent dat er nauwe verbanden bestaan tussen deze beide vormen van dienstverlening. Daarom bevat de marktconsultatie algemene vragen voor alle zorgverleners en specifieke vragen over de eerstelijns medische zorg en over de medicatieverstrekking.

Alle belanghebbenden krijgen de kans om kennis van te nemen van de (concept) programma’s van eisen en hun op- en aanmerkingen met de politie te delen.

Doel

De uitkomsten van de consulatie moeten leiden tot een realistisch en haalbaar programma van eisen en een goed onderbouwde aanbesteding ‘Medicatieverstrekkingen aan Arrestanten’.

Een van de aandachtsgebieden is bijvoorbeeld of de opdracht wel of niet opgeknipt moet worden in regionale percelen of dat er marktpartijen zijn die deze dienstverlening met landelijke dekking aan kunnen bieden.

Context

De politie sluit gemiddeld 200.000 mensen per jaar op in een politiecel. Hierbij komt het geregeld voor dat er (naast spoedeisende hulp) geneeskundige zorg verleend moet worden aan de arrestant en dat artsen medicatie voorschrijven die door apotheken geleverd wordt. De politie haalde in het verleden de medicatie zelf op bij de apotheken.

Nu is het nadrukkelijk de bedoeling dat apotheken alle taken uitvoeren die nodig zijn om medicatie (voorverpakt) op locatie van de politie te bezorgen.

Op basis van historische data wordt geschat dat de opdrachtwaarde landelijk tussen de 200.000 en 300.000 euro per jaar is. De politie is voornemens om een meerjarige overeenkomst te sluiten.

Deelname of informatie

Apothekers die willen deelnemen, kunnen vanaf zaterdag 18 juli 2020 de publicatie via Tenderned.nl zelf benaderen. De marktconsultatie is tot en met 14 augustus 2020 in te vullen.

Bij behoefte aan meer informatie of een persoonlijk gesprek in de week van 17 augustus, kunnen apothekers een email sturen aan mevrouw Kyra van Buren kyra.van.buren@politie.nl. Zij kan tevens zorgen voor directe toegang tot de digitale omgeving waarin de marktconsultatie gehouden wordt.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *