Markt farmaceutische zorg loopt vast

De KNMP heeft een brandbrief gestuurd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarin zij constateert dat onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en apothekers in de praktijk niet tot stand komen. Een kostendekkend basistarief blijft daarom noodzakelijk om de huidige kwaliteit van farmaceutische zorg te kunnen handhaven.

De afgelopen maanden is een nieuwe dynamiek ontstaan, waarbij verzekeraars over elkaar heen buitelen om marktmodellen te dicteren die het moeilijk en steeds inefficiënter maken om op een verantwoorde wijze patiëntenzorg te leveren. De KNMP heeft Minister Klink opgeroepen de NZa een aanwijzing te geven om het minimumtarief 2010 vast te stellen op een kostendekkend niveau en de eventuele ruimte naar boven beschikbaar te maken voor echte zorgvernieuwing.

De Tweede Kamer heeft tijdens het debat op 8 oktober jl. duidelijk aangegeven dat aan de noodzakelijke randvoorwaarden voor vrije prijszetting niet is voldaan en heeft de Minister opgeroepen om hierover met partijen in overleg te treden. Verzekeraars beconcurreren elkaar uitsluitend op prijs, aanbiedingen van apotheken worden niet besproken en er is geen ruimte voor innovatie. Kwaliteit staat niet op de agenda van verzekeraars. Er is geen enkel uitzicht op de door de NZa gewenste effectieve onderhandelingen op basis van overeengekomen transparante basiskwaliteit door partijen die opereren op een gelijk speelveld.

One thought on “Markt farmaceutische zorg loopt vast

  1. Jaap

    Wie had dit ooit verwacht………

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *