Lloyds Apotheken en Achmea sluiten contract

LLOYDS Apotheken heeft een meerjarige overeenkomst gesloten met de zorgverzekeraars van Achmea (o.a. Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avéro Achmea) en Agis met betrekking tot de levering van multisource middelen.

LLOYDS Apotheken heeft 65 eigendomsapotheken in Nederland en is onderdeel van het beursgenoteerde Celesio AG, een van de toonaangevende internationale handels- en service organisaties binnen de farmaceutische markt. “Samen met Achmea kunnen we nu afspraken maken over zorgdiensten, waar een gezonde vergoeding tegenover staat. Dat past bij wat wij willen, namelijk investeren in kwaliteit van zorg en het omzetten hiervan in klanttevredenheid“ aldus Bart Tolhuisen, algemeen directeur LLOYDS Apotheken.

In het contract op basis van IDEA (Integraal Doelmatigheidscontract Excellente Apothekers) ontvangt LLOYDS Apotheken een vaste vergoeding voor ongeveer 20% van de geneesmiddelen. Partijen zijn daarbij een hogere receptregelvergoeding overeengekomen. Voor LLOYDS Apotheken is het risico van een vaste vergoeding per geneesmiddel te spreiden over 65 apotheken.

Hiermee is de voortdurende discussie over de marge op geneesmiddelen van de baan en kunnen partijen zich volledig richten op het vergoeden van de kwaliteit van farmaceutische zorg. Samen gaan Lloyds, Achmea en Agis extra zorgdiensten ontwikkelen voor de klant, waarbij samenwerking met andere eerstelijns zorgverleners een belangrijk uitgangspunt is.

Onderdeel van het IDEA contract is dat de apotheker zelf de keuze kan maken voor het merkloze geneesmiddel dat hij aflevert aan zijn klanten. Dit geeft rust en duidelijkheid voor de verzekerden van Achmea en Agis en de medewerkers van LLOYDS Apotheken. Het aantal merkwisselingen kan hier belangrijk mee worden beperkt. Het contract stimuleert dat, in samenspraak met de voorschrijver, de apotheker zorgt voor het afleveren van het goedkoopste geneesmiddel. Dit om de betaalbaarheid van de zorg te waarborgen.

LLOYDS Apotheken geeft met nadruk aan dat het contract met Achmea en Agis geen afdoende antwoord is op de financiële problemen waar apotheken op dit moment mee te kampen hebben. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt in november of de huidige receptregelvergoeding voor apothekers kostendekkend is.

Achmea heeft per brief bij de NZa aangegeven dat zij zich wat betreft de hoogte van de receptregelvergoeding refereert aan het oordeel van de NZa. Als deze wordt verhoogd, zal dat eveneens van toepassing zijn op dit contract.

7 thoughts on “Lloyds Apotheken en Achmea sluiten contract

 1. A Jansen

  Achmea heeft per brief bij de NZa aangegeven dat zij zich wat betreft de hoogte van de receptregelvergoeding refereert aan het oordeel van de NZa. Als deze wordt verhoogd, zal dat eveneens van toepassing zijn op dit contract.

  Maar wat als de NZa het tarief niet verhoogd maar juist verlaagd conform wensen Eelke van der Veen, WMG 6.10 is meer dan genoeg, en de artikelen uit het PW die aangeven dat er nog steeds 0,5x de omzet aan Good Will wordt betaald. Ook de ‘inzet’ van de KNMP inzake het uitblijven van een nieuw tarief voor 2009 aan te pakken wijst op ruim voldoende middelen bij de apotheekhoudenden. Zo niet, dan had de verantwoordelijke koepel echt wel per 1 juli het nieuwe tarief voor 2009 opgeëist middels een Kort Geding bij de voorzieningenrechter CBb. Ook in oktober laat de KNMP het aan de Rechter CBb over wanneer een datum te prikken. Geen Kort Geding. Spoed is volgens de KNMP niet aan de orde. Om met Jan Smits te spreken “De zaak was toch al kapot gemaakt’.

  Een verhoging van het WMG tarief zal de 20% bezuiniging die A Klink wil doorvoeren op de Eerste Lijn onmogelijk maken.

  Mediq RE en Lloyds zijn samen 310 apotheken groot. Beiden hebben nu het Sinterklaas model getekend. Beiden weten dat dit model in essentie het overnemen van het verzekeringsrisico van de zorgverzekeraar inhoudt en dat de prijs per cadeautje te laag is berekend. Achmea/Agis is niet gek. Mediq RE en Lloyds rekenen beiden op een verhoging van het WMG tarief om het Sinterklaas model te kunnen betalen. En daar is een WMG tarief niet voor bedoeld.

  Ook Achmea geeft aan dat een verhoging welkom zou zijn. Dat is de doordenker. Het afwentelen van het zorgverzekeraarsrisico gaat nu de volgende fase in; Via de WMG regel vergoeding wordt zo het verzekeraarsrisico weer afgewenteld op de verzekerden gezamenlijk. Die betalen via de nominale premie allemaal mee om het Sinterklaas model te financieren.

  Als nu ook UVIT overgaat op het Sinterklaas model zijn we terug bij af en kunnen de verzekeraars worden opgedoekt en kan een single payer model worden ingevoerd naar NHS of Deens Model met alle voordelen voor de verzekerden van dien. 13% van de premie gaat nu op aan de adminstratiekantoren van de Verzekeraars, miljarden worden opgepot als ‘reserves”. Dat is bij een single payer model niet nodig en de administratieve last bedraagt naar Deens model 0,5% van de uitgaven. Tel uit je winst. Miljarden komen vrij voor daadwerkelijk verbetering van de zorg, uitbannen van wachtlijsten en terugdringen babysterfte wegens weigering van zorgverzekeraars voldoende zorg in te kopen. 3 babies per 1000 geboorten sterven onnodig in Nederland door inkoopbeleid zorgverzekeraars. (Volkskrant 21-10-2009)

  De zorgverzekeraars mogen voor eigen rekening en risico een parallal particulier zorgstelsel in de lucht houden voor wie dat wil en kan betalen.

  En zo komt alles toch nog goed. Als de NZa het tarief verhoogt.

  Alle reden dus voor de NZa, die adviseert, en de Minister die uiteindelijk beslist, om het WMG te verlagen. De Mediq RE en Lloyds, 310, apotheken kunnen sluiten, tenzij zij een ontbindende voorwaarde hebben bedongen bij Achmea/Agis.

  Taakstelling was 400 tot 600 apotheken. De dienstapotheken sluiten en samenvoegen met bestaande volwaardige apotheken is de volgende stap. IGZ kan roepen wat zij wil, maar als de eigen Minister weigert te betalen houdt het op, en daarnaast de vele bijzonder kleine management apotheken, model kleine SAL Apotheken/Independer Apotheken.

  Die 400 tot 600 apotheken gaan we halen. Met dank aan Mediq RE en Lloyds.

  NapCo, Escura, Service en Kring doen er verstandig aan deze twee schapen te laten gaan. Die lopen de verkeerde kant op; Apotheken zijn geen herverzekeraars en gokken op een verhoging van het tarief is in de huidige politieke context gelijk aan va banque spelen in een Casino.

 2. Jos van Dalen

  De KNMP kan geen voorlopige voorziening vragen tegen de tarieven 2009 omdat een voorlopige voorzieningprocedure al gevoerd is en toen door de rechter is geoordeeld, dat de NZa (mochten apotheken tekort komen) wel kon repareren. Er kwam immers nieuw onderzoek. De procedure die in gang is gezet na de laatste faux pas van de NZa is dus een volwaardige juridische procedure zoals bij herhaling uitgelegd. Waarom collega Jansen dat niet wil horen of onthouden is me een raadsel. Elke uiting vanuit de KNMP onderstreept dat apotheken geen ruimte hebben itt hetgeen de NZa beweert. Richt uw pijlen op de NZa en niet op uw medestanders.

 3. A Jansen

  Verslag van het gesprek tussen LHV en KNMP bevestigt slechts bovenstaande; een KNMP voorzitter die beweert dat aflevering van het geneesmiddel de slotfase is van een proces is niet op de hoogte van de moderne vormen van farmaceutische zorgverlening sinds 1988.

  “Smits is het hier hartstochtelijk mee eens. Hij zegt: “Uitleveren is niet alleen dat doosje overhandigen, maar de laatste stap in een volledig proces.”

  Afleveren is het begin van de farmaceutische zorg en om die te kunnen verlenen is het noodzakelijk het geneesmiddel te kunnen verstrekken.

  Kenmerkend is dat het HB spreekt over uitleveren ipv afleveren. Uitleveren is geheel conform de nieuwe prestatie omschrijvingen van de NZa. Afleveren is conform de Geneesmiddelenwet.

  Een man die zijn apotheken op jonge leeftijd tegen de hoogste prijs heeft verkocht en die zich in hetzelfde gesprek openlijk afvraagt hoeveel, apothekers voor het geld een apotheek hebben geëxploiteerd of nog exploiteren bevestigt slechts het beeld dat bij VWS, NZa en ZN-leden heerst over apothekers en apotheken.

  “Is onze achterban daar klaar voor? Dat denk ik wel. De apothekers willen goed met hun vak bezig zijn. Dat is de laatste jaren overschaduwd, maar ik ben ervan overtuigd dat het merendeel niet vanwege het geld voor dit vak heeft gekozen.”

  Met een “medestander” die dergelijke dingen in deze tijd zegt is het geen wonder dat Eelke van der Veen, Jan Broeren en Henk Eleveld er zo vrolijk bijlopen om van de NZa maar te zwijgen.

  Medestanders volgen een eenduidige lijn, spreken met 1 stem, communiceren helder en transparant en voeren een eenduidig PR beleid.

  Welke medestander voert een PR campagne met de slogan;

  “Wie wordt het nieuwe gezicht van uw apotheek”?

  Antwoord 1: Ja zeker, de Hypotheker.
  Antwoord 2: de zorgverzekeraar.
  Antwoord 3: TNT Post Peter Bakker.
  Antwoord 4: TNT Express Henk Pastoors.
  Antwoord 5: Wij troffen u niet thuis aan, afhalen over 2 dagen in het dichtsbijzijnde distributie punt van uw zorgverzekeraar behorende bij uw zorgketen.
  Antwoord 6: ……..

  Werkelijk te zot voor woorden en een herbevestiging van bovenstaande.

  De KNMP ondergraaft zelf de hele professie wegens een totaal gebrek aan eigen visie.

 4. A Jansen

  email update KNMP 23 oktober.

  Juridische procedure
  Zoals reeds eerder gemeld, zet de KNMP de rechtszaak tegen de NZa voort (bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven). De uitspraak in deze procedure is echter niet op korte termijn te verwachten omdat het geen verzoek om een voorlopige voorziening betreft. Een dergelijk verzoek is eerder al afgewezen.

  Onzin argument van Jos van Dalen. De situatie is totaal anders dan bij het eerste verzoek.

  De Rechter heeft immers in de eerste termijn gevonnist dat de NZa per 1 juli 2009 moest komen met een nieuw tarief. De NZa heeft dit nagelaten en de marktpartijen wijs gemaakt dat verlenging van de termijn nodig was. Nieuwe feiten immers, Menzis, UVIT en Achmea kwamen op de proppen met nieuw beleid. De KNMP had echter het volste recht per 1 juli een nieuw tarief te eisen. Het NZa rapport geeft dat ook aan. Het aanvullend NZa rapport geeft alleen maar aan dat de NZa 4 maanden heeft gebruikt om te komen met een “vondst” om het tarief voor 2009 niet te verhogen; korting december 2008 vergelijken met januari 2008 en met januari 2009. Als NZa neemt men dan natuurlijk het percentage uit januari 2008.

  Een Kort Geding was juridisch mogelijk geweest. Die kans was in oktober verkeken. Ook dat weet Jos van Dalen maar al te goed.

  Eenzelfde situatie deed zich voor in 2008 alwaar de KNMP in oktober wel een Kort Geding aanspande, na druk vanuit de leden en niet-leden, wegens het uitblijven van een tariefbeschikking.

  Meevaller. Tijdens de Dag van de Zorgverzekeraar is de spreker namens de KNMP Gerlach Cerfontaine.

  Tegenvaller. De paneldiscussie over de toekomst van de farmaceutische zorg gaat zonder vertegenwoordiging van de KNMP. De Kalkoen mag niet meepraten over het menu voor de Kerst.

  Die KNMP laat zich dan toch weer de kaas van het brood eten.

 5. A Jansen

  Email update 23 oktober 2009 KNMP

  De NZa besluit (eind november/begin december) over het tarief voor 2010. Dat vormt mogelijk aanleiding voor een nieuwe landelijke actie. De KNMP is al begonnen met het ontwikkelen van materialen, die u kunt gebruiken om uw patiënten te informeren over de apotheekacties. De eerste materialen kunt u halverwege november verwachten.

  Jan Smits gaf het al aan tijdens het Symposium van het Noorden; het tarief wordt mogelijk ietsje verhoogd en daar maakt de KNMP zich zorgen over.

  Met demonstreren en rondlopen in T-shirts krijg je in dit land geen hoger WMG tarief.
  Juridische procedures is het enige dat werkt als de politiek en ambtenarij het laten afweten. Zij hebben zich te houden aan de Beginselen van Behoorlijk Bestuur, o.a. het Rechtszekerheid principe. En als de Nederlandse Rechter verwijst naar het landsbelang staat de weg naar het EU hof te Luxemburg open. De Duitse, Belgische, Franse en Italiaanse collegae zijn ons hierin met succes voorgegaan. De KNMP zal de gezellige Polder moeten verlaten wil zij de belangen van de openbare apothekers daadwerkelijk dienen.

 6. Dirk Medem

  Stel de KNMP was opgestapt in 2007,…

  1. Geen BSN
  2. Geen Osiltamivir uitrol
  3. Geen Ozis
  3. Geen IGZ indicatoren
  4. Wel Failliet jonge collega’s
  5. Geen kostendekkend tarief

  Wat heeft het praten opgeleverd;
  1. Wel BSN
  2. Wel Osiltamivir uitrol a 7 euri??
  3. Wel Ozis
  4. Wel IGZ indicatoren
  5. Wel Fialliet jonge collega’s
  6. Geen kostendekkend tarief

  Heeft de KNMP 2 successen punt 5 en 6 ..Klasse!

 7. D.W Zwaan

  Wat heb je aan een belangenbehartiger, die je
  belangen niet meer mag behartigen?
  Het echte verzet hebben we te danken aan onze
  collega’s uit departement Haarlem.
  Hulde voor deze collega’s!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *