Lichte stijging aantal tbc-patiënten in 2015

By | 08/12/2016

Na jarenlange daling is in 2015 het aantal tuberculosepatiënten in Nederland met 6 procent toegenomen. Er zijn vorig jaar 867 tbc-patiënten gemeld. Dat zijn 53 patiënten meer dan in 2014. De voornaamste oorzaak is de toegenomen instroom van asielzoekers uit landen waar tuberculose veel voorkomt. Daarnaast zijn er iets meer autochtone Nederlanders met tbc. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. De meest besmettelijke vorm (open tuberculose) kwam in 2015 voor bij een kwart van de patiënten in Nederland. Bijna driekwart (72 procent) van het totale aantal tbc-patiënten is geboren in gebieden waar tuberculose veel voorkomt, zoals delen van Afrika en Azië. In 2015 kwam de grootste groep patiënten uit Eritrea en Ethiopië.

Resultaat behandeling
Voor de behandeling moeten patiënten een langere periode (vaak zes maanden of meer) verschillende medicijnen tegelijkertijd innemen. Van de tbc-patiënten uit 2014 zonder resistentie tegen de medicijnen, voltooide 88 procent de behandeling met succes. Dat is iets minder dan in 2013, toen was het namelijk 91 procent. De behandelresultaten van 2015 zijn nog niet bekend.

Tuberculose en hiv
Een infectie met hiv verhoogt het risico op tuberculose. Tuberculose is vaak het eerste teken van een hiv-infectie. Het is daarom belangrijk om een hiv-infectie zo vroeg mogelijk vast te stellen en te behandelen. In 2015 was van 36 tbc-patiënten bekend dat ze tevens een hiv-infectie hadden. Van een groot deel van de tbc-patiënten is echter onbekend of zij met hiv besmet zijn. Het percentage tbc-patiënten dat getest werd op hiv steeg van 28 in 2008 naar 60 in 2015, maar is nog steeds veel lager dan de 100 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert.

Tuberculose in Nederland 1901-2015
Eén keer in de 5 jaar wordt het voorkomen van nieuwe tuberculosebesmettingen in Nederland in kaart gebracht op de zogenoemde curvekaart. Deze curvekaart laat zien dat de incidentie van tuberculose in Nederland sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is gedaald van meer dan 1000 per miljoen inwoners naar 50 per miljoen. De sterfte aan tuberculose wordt al sinds het begin van de vorige eeuw geregistreerd en is enorm afgenomen: van circa 2000 sterfgevallen per miljoen inwoners in 1901 naar circa 1 sterfgeval per miljoen inwoners anno in 2015.

Author: RIVM

Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid bij deze uitdaging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *