Let op bij gelijktijdig gebruik Uptravi en CYP2C8-remmers

Het gelijktijdig toedienen van selexipag (Uptravi) en sterke CYP2C8-remmers kan leiden tot een overdosering van selexipag. Daarom adviseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen aan artsen om deze middelen niet tegelijk te gebruiken en bij matig sterke CYP2C8 remmers de dosering selexipag aan te passen.

Selexipag wordt gebruikt bij de langdurige behandeling van hoge bloeddruk in de longslagader (pulmonale arteriële hypertensie) bij volwassen patiënten. Er zijn veel verschillende medicijnen die de functie van CYP2C8 in de lever remmen. Gemfibrozil, een cholesterolverlagend medicijn, is bijvoorbeeld een sterke remmer van CYP2C8. Clopidogrel, een antistollingsmedicijn, is een matig sterke remmer.

Doordat bij gelijktijdige toediening selexipag onvoldoende wordt afgebroken neemt de hoeveelheid selexipag in het bloed toe. Daardoor wordt het risico op bijwerkingen hoger.

Advies aan artsen

  • Vermijd gelijktijdig gebruik van selexipag en sterke CYP2C8-remmers
  • Pas de dosering van selexipag aan wanneer een matig sterke CYP2C8-remmer (bijv. clopidogrel, deferasirox en teriflunomide) gelijktijdig wordt toegediend.

De productinformatie van selexipag zal in overeenstemming met dit advies worden aangepast.

De firma Actelion heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar alle apothekers van Mediq Pharma Services BV (distributeur van Uptravi), ziekenhuisapothekers, cardiologen, longartsen, reumatologen, immunologen en apothekers/artsen in opleiding voor deze specialisaties, die geautoriseerd zijn voor het voorschrijven en afleveren van Uptravi en verbonden aan de erkende PAH-expertcentra in Nederland.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

– Documenten: DHPC Uptravi

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *