Lengte doxycyclinekuur bij vroege lymeziekte

Doxycycline is al tientallen jaren de eerstekeuzebehandeling bij erythema migrans, een symptoom van vroege, gelokaliseerde lymeziekte. Internationaal bestaat er echter geen consensus over de lengte van de doxycyclinekuur, die in de verschillende landen varieert van 10 tot 21 dagen.

Hier wordt besproken welke onderzoeken hebben bijgedragen aan het bepalen van de optimale behandelduur. Kan uit deze studies een ondubbelzinnige conclusie worden getrokken ten aanzien van de kuurlengte van doxycycline bij erythema migrans?

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

•   De lengte van de doxycyclinekuur bij erythema migrans varieert in de richtlijnen van verschillende endemische gebieden van 10 tot 21 dagen.

•   De Nederlandse richtlijn is gebaseerd op de resultaten van een gerandomiseerd dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek en beveelt als eerste keuze bij erythema migrans een behandeling met doxycycline gedurende 10 dagen aan.

•   In twee non-inferioriteitsonderzoeken is aangetoond dat een doxycyclinekuur van 10 dagen niet inferieur is aan een kuur van 15 dagen en dat een kuur van 7 dagen niet-inferieur is aan een kuur van 14 dagen voor de behandeling van erythema migrans.

•   Er is nog geen reden om de huidige tiendaagse behandelduur van doxycycline bij vroege, gelokaliseerde lymeziekte te veranderen, maar nader onderzoek moet uitwijzen of de behandelduur verder kan worden verkort naar 7 dagen.

Lees het volledige artikel

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *