Lareb Intensive Monitoring nr. 60

Bijwerkingencentrum Lareb geeft hierbij een update over de geneesmiddelen die met LIM worden gevolgd, namelijk agomelatine, de direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) en nieuwe diabetesmiddelen. Hieronder vindt u per geneesmiddelgroep een korte samenvatting. De informatie is gebaseerd op de LIM-gegevens van maart 2015.

Agomelatine
Voor intensive monitoring van het antidepressivum agomelatine (Valdoxan®) zijn reeds 167 aanmeldingen ontvangen. Het responspercentage per enquête ligt tussen de 80 en 90%. De meest gemelde indicaties betreffen depressie, slaapstoornis, slapeloosheid, depressieve stemming, mentale stoornis en posttraumatische stress-stoornis. Naast bijwerkingen die reeds in de officiële productinformatie vermeld worden, zijn ook verschillende andere bijwerkingen gemeld. De bijwerkingen die door meer dan 1 patiënt gemeld zijn, betreffen een depressieve stemming, een abnormaal gevoel, verminderde eetlust en musculoskeletaal ongemak. Bij deze gemelde bijwerkingen moet rekening worden gehouden dat er mogelijk ook een relatie is met de aandoening waarvoor agomelatine wordt gegeven. Een direct causaal verband is vooralsnog niet aangetoond.

DOAC’s
Er zijn momenteel 114 aanmeldingen voor apixaban (Eliquis®), 395 voor dabigatran (Pradaxa®) en 400 voor rivaroxaban (Xarelto®). Met een responspercentage van meer dan 90% voor bijna elke enquête, ligt de respons hoog. De meest gemelde indicaties zijn atriumfibrilleren/ aritmie (61%) en trombose profylaxe (7%). Elk van de DOAC’s laat naast de bekende bijwerkingen ook bijwerkingen zien die nog niet in de officiële productinformatie worden vermeld. Opvallende voorbeelden hiervan zijn spierpijn, perifere koudheid en paresthesie. Echter, de causaliteit is vooralsnog niet aangetoond.

Diabetesmiddelen
Voor de diabetesmiddelen zijn in totaal 549 aanmeldingen. Sitagliptine (Januvia®) heeft met 168 aanmeldingen het hoogste aantal aanmeldingen. Het responspercentage van de enquêtes ligt voor bijna alle middelen boven de 80%. Behalve bijwerkingen die reeds in de bijsluiter staan, worden ook andere klachten gemeld bij gebruik van de diabetesmiddelen. Zo worden bijvoorbeeld gewichtsveranderingen en haaruitval gemeld. Een sterk signaal voor mogelijke nieuwe bijwerkingen is hier echter nog niet uit voortgekomen.

Met de kennis die via deze onderzoeken wordt opgedaan komt er meer informatie beschikbaar over het optreden van de aard en het beloop van bijwerkingen. Door actieve deelname aan LIM draagt u bij aan de kennis over veiligheid van geneesmiddelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *