Lange-termijneffecten van prenatale blootstelling aan anti-epileptica

Vrouwen met epilepsie moeten vaak hun medicijnen (anti-epileptica) blijven gebruiken, ook tijdens de zwangerschap. Hoewel de meeste kinderen gezond geboren worden, weten we dat het gebruik van deze middelen een verhoogde kans op aangeboren afwijkingen bij het kind kan geven. In de afgelopen twee decennia is ook meer aandacht gekomen voor de mogelijke lange-termijn effecten van prenatale blootstelling aan anti-epileptica.

Medicijngebruik tijdens de zwangerschap

Daarbij is ook aandacht voor alle aspecten van ontwikkeling van het kind nodig, en de rol van omgevingsfactoren na de geboorte, waaronder gezinsfactoren. Om vrouwen met epilepsie en hun behandelend neurologen te helpen een weloverwogen keuze te maken voor medicijngebruik tijdens de zwangerschap is echter nog meer informatie nodig, met name over de nieuwere anti-epileptica.

Onderzoek

Yfke Huber-Mollema onderzoekt de lange-termijneffecten van prenatale blootstelling aan vier veelgebruikte anti-epileptica in monotherapie op de neurocognitieve (intellectuele vaardigheden) en gedragsontwikkeling van schoolgaande kinderen.

Proefschrift

Het doel van dit proefschrift was om meer kennis te krijgen over de lange-termijn effecten, van prenatale blootstelling aan vier veelgebruikte anti-epileptica in monotherapie (valproaat, carbamazepine, lamotrigine of levetiracetam), op de neurocognitieve (intellectuele vaardigheden) en gedragsontwikkeling van schoolgaande kinderen.

Daarvoor hebben we een neuropsychologisch onderzoek bij kinderen op zes of zeven jarige leeftijd opgezet. De kinder- (neuro) psychologen en orthopedagogen die het onderzoek uitvoerden wisten niet welk type anti-epilepticum tijdens de zwangerschap was gebruikt (Hoofdstuk 1). De aard en ernst van neurocognitieve en gedragsproblemen werden vergeleken met het type en de dosis van het anti-epilepticum dat de moeders tijdens de zwangerschap hadden gebruikt (Hoofdstuk 3, 4 en 5). De rol van verschillende gezinsfactoren in families met een moeder met epilepsie, een chronische conditie, is ook onderzocht (Hoofdstuk 2 en 6), inclusief een beschrijving van het welbevinden van moeders met epilepsie (Hoofdstuk 7).

Samenvatting downloaden

Promotie

Mw. Y. Huber-Mollema promoveert op 8 oktober 2019 aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift: ‘Children of Mothers with Epilepsy Exposed to Antiepileptic Drugs During Pregnancy. Long-term Neurocognitive and Behavioral Functioning from a Family Perspective’. Promotoren zijn prof. dr. F.J. Oort en prof. dr. D. Lindhout. Copromotor is dr. H.R. Rodenburg.

Author: Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam heeft een lange geschiedenis. Voortgekomen uit het Athenaeum Illustre (1632) behoort de UvA met ruim 30.000 studenten, 5.000 medewerkers en een budget van meer dan 600 miljoen euro tot de grote algemene universiteiten in Europa. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvindt op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. De UvA staat voor een kritisch, onafhankelijk, creatief, innovatief en internationaal klimaat, met een open sfeer en een sterke betrokkenheid bij Amsterdam en de samenleving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *