10-jarig jubileum Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken 24 nov ’09

De Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken heeft dit jaar heeft als thema Betaalbare kwaliteit. Een buitengewoon actueel thema, nu de inkomsten van apotheken zwaar onder druk staan, en tegelijkertijd de financiering van de gehele eerste lijn op de schop genomen wordt. Om in die omstandigheden de kwaliteit van zorg te waarborgen is geen sinecure. Maar de patiënt de dupe laten worden is evenmin een optie.

Alle reden dus voor een bezoek aan de 10e Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken die onder auspiciën van de KNMP door het Apotheken Monitoring Program wordt georganiseerd op dinsdag 24 november 2009 in Houten.

Behalve over financiering van kwaliteit zal het ook gaan over het meten van kwaliteit, niet alleen vanuit technisch inhoudelijk oogpunt, maar ook vanuit patiëntenperspectief. In de pauzes heeft u de gelegenheid de exposanten te bezoeken.

Voor de dag is accreditatie aangevraagd voor 1 punt in het kader van de (her)registratie voor openbare apothekers.

One thought on “10-jarig jubileum Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken 24 nov ’09

 1. A Jansen

  De KNMP spreekt over financiering van kwaliteit, het meten van kwaliteit, maar niet over het leveren van kwaliteit, laat staan over de door de patiënt gevraagde/geëiste kwaliteit.

  De KNMP blijft de NZa/VWS volgen in hun beleid en waait met de wind mee. De kwaliteitsnorm wordt door de NZa/VWS opgelegd. De KNMP beperkt zich tot meten en borgen van die kwaliteit. Hoe laag die ook mag zijn ten op zichte van maatschappelijk aanvaarde kwaliteit, laat staan van state of art kwaliteit.

  Of de financiering van de hele Eerste Lijn, in samenhang met die van de Tweede Lijn, inderdaad op de schop gaat, hangt helemaal af van het draagvlak daarvoor onder de zorgverleners en last but not least onder de patiënten.

  Functionele Bekostiging, Ketenzorg Model A Klink (ordinaire bezuinigingsoperaties) en wijziging aanspraak (waardoor zorgverzekeraars de behandeling mogen bepalen voor een aandoening) zijn elders in de wereld door patiënten afgewezen en hebben overal opstanden uitgelokt. Jammer dat VWS en ZN ambtenaren geen lering willen trekken uit die ervaringen. Gedwongen winkelnering en het onmogelijk maken van de keuzevrijheid wordt ook door Nederlanders niet geaccepteerd. Het aanbesteden van patiënten per aandoening per Zorgketen voor de laagste prijs per jaar is van de zotte. Er is geen reden voor. Nederland is nog steeds het vierde rijkste land ter wereld en de zorguitgaven behoren nu al tot de laagste binnen de OESO landen. Het is dat de zorgverzekeraars zoveel financiële middelen voor zichzelf achterhouden, anders was er meer geld beschikbaar voor de zorg.

  Het Volkskrant artikel van 21 oktober 2009 over de door misplaatste zuinigheid van de zorgverzekeraars veroorzaakte babysterfte, 3 per 1.000, spreekt duidelijke taal hoever de zorgverzekeraars (en de NZa) durven te gaan.

  De aan het woord zijnde gynaecoloog maakt melding van zwerfzwangeren; hoogzwanger vrouwen die een bed zoeken in een ziekenhuis. De man besteed veel tijd aan het rondbellen voor een vrij bed. “the limite” zegt hij dan ook. Een grof schandaal.

  Wat bij de gynaecologie en verloskunde is gebeurd gaat nu ook gebeuren in de farmaceutische zorg. Een geweldig kaalslag. Volstaan van het meten van die kaalslag zoals de KNMP voorstaat is van de gekke. De kaalslag moet worden voorkomen.

  Sinds invoering van het zorgstelsel met “concurrerende”zorgverzekeraars worden de Treek normen ver overschreden. Dat was in de ziekenfondstijd, periode voor 2006, wel anders. Het is er sinds 2006 niet beter op geworden. Wel ondoelmatiger door het afromen van de premie gelden door de zorgverzekeraars zelf.

  Zorgverzekeraars verschillen in niets van iedere andere verzekeraar; woekerpolissen, koopsompolissen en zorgpolissen komen uit een en de zelfde koker met een en het zelfde doel.

  Laat de KNMP zich inspannen om de patiënten eens objectief te informeren over wat hen te wachten staat. Wellicht dat dan de financiering op een geheel andere leest zal worden geschoeid dan nu in de achterkamertjes door de Koepels, NZa en VWS wordt bekokstoofd.

  Eerst en vooral dient de KNMP zelf eens te komen met een eenduidige visie op farmaceutische zorgverlening, vanuit patiënten perspectief; dat is het enige perperspectief dat leidend moet zijn voor apotheekhoudenden. De NPCF heeft een heel goed voorstel op tafel gelegd. Laat de KNMP dat eens monitoren en nodig De Vrije Huisarts gelijk uit om een front te vormen om de Eerste Lijn te redden. Dan is de patiënt zeer zeker niet de dupe.

  De KNMP heeft het in eigen hand. Ze moet het als verantwoordelijke koepel wel doen. Doet ze het niet, dan kunnen we 24 november alvast oefenen voor een loopbaan als standwerker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *