Landelijk meldpunt voor medicatie-incidenten

Tussen het voorschrijven van een recept en het toepassen van een geneesmiddel zitten heel wat stappen. Dankzij de professionaliteit van zorgverleners verloopt dit medicatieproces goed. Maar de kans dat er iets mis gaat is aanwezig en dan kunnen de gevolgen voor de patiënt groot zijn. In Nederland vinden jaarlijks ca. 16.000 acute ziekenhuisopnames plaats ten gevolge van geneesmiddelgebruik, die waarschijnlijk voorkomen hadden kunnen worden[1]. Vandaag lanceren apothekers een landelijk meldpunt voor deze en andere medicatie-incidenten. Dat zal ertoe bijdragen dat fouten met geneesmiddelen voorkomen worden en daarmee de patiëntveiligheid wordt vergroot.

Samen leren van fouten
Het leren van fouten begint met ze te zien. Apothekersorganisaties KNMP en NVZA zijn erop gebrand om het aantal vermijdbare incidenten met geneesmiddelen terug te dringen. In ziekenhuizen wordt al enige jaren met veel succes gewerkt met een landelijk meldpunt voor medicatie-incidenten. Vanaf 1 maart 2010 kunnen ook openbaar apothekers en GGZ-instellingen aansluiten op de CMR, de Centrale Medicatie-incidenten Registratie. Alliance Apotheek BV bijt het spits af en zal als eerste met ruim 70 openbare apotheken aansluiten. Het systeem is zo ontworpen dat straks ook huisartsen en andere beroepsgroepen die betrokken zijn bij het voorschrijven, bereiden, afleveren en toedienen van medicatie, mee kunnen doen.

Laagdrempelig en anoniem melden
De CMR is een web-based applicatie, ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). Via de CMR kunnen deelnemers laagdrempelig en anoniem incidenten met geneesmiddelen melden. De CMR is sinds 2006 in ziekenhuizen operationeel en sindsdien zijn er meer dan 14 000 meldingen binnengekomen.

Aanbevelingen via CMR alerts
Door medicatie-incidenten landelijk te registreren en eenduidig te ordenen, krijgen zorgverleners inzicht in hoe fouten ontstaan en hoe ze leiden tot schade. Met die kennis kunnen gerichte verbeteracties worden opgesteld. Indien een ernstig incident met grote kans op herhaling wordt gemeld, ontvangen zorgverleners snel via de CMR een alertmelding. Dit bericht bevat ook aanbevelingen om herhaling van een vergelijkbaar incident te voorkomen.

Overheids ICT-prijs
Het gezamenlijke projectvoorstel van apothekersorganisaties KNMP en NVZA en Alliance Apotheek BV om de succesvolle CMR uit te breiden naar de eerstelijnszorg, won in 2009 een prijsvraag vanuit het actieprogramma Maatschappelijk sectoren & ICT van de rijksoverheid. Het gaat hierbij om een subsidiebedrag van ruim 350 000 euro. Hiermee onderschrijft ook de overheid het belang van een adequate incidentenregistratie en tijdige vervolgacties.

Website Medicatieveiligheid.info
Nadere informatie is te vinden op de website www.medicatieveiligheid.info. Deze website is een gezamenlijk initiatief van KNMP en NVZA en bedoeld als een onafhankelijke website voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij of deelnemen aan het medicatieproces. Het streven is om op deze website zoveel mogelijk informatie op het gebied van medicatieveiligheid bij elkaar te brengen.

3 thoughts on “Landelijk meldpunt voor medicatie-incidenten

  1. Pingback: Landelijk meldpunt voor medicatie-incidenten

  2. Rene Jezuit

    ik zou graag een melding willen maken van foute medicatie combinatie maar dan niet anoniem maar zo dat ze me kunnen benaderen voor verdere uitleg en stappen maar dat kan ik niet vinden op internet misschien kan u mij helpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *