Lagerhuisdebat over kostbare geneesmiddelen

Dinsdag 3 november 2015 organiseren het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en Nefarma een nieuw Lagerhuisdebat met het thema: kostbare geneesmiddelen: hoe financieren we de toegang?

Voor dit Lagerhuisdebat zijn – tot de verbeelding sprekende – vertegenwoordigers van patiënten, artsen, industrie en overheid benaderd om aan de hand van prikkelende stellingen een korte inleiding te geven hoe zij tegen het thema ‘kostbare geneesmiddelen’ aankijken.

Na elke inleiding krijgen de genodigden in de zaal de gelegenheid met elkaar in debat te gaan. Het definitieve programma volgt eind september 2015, waarna ook de inschrijving start.

Thema’s
Het debat wordt gevoerd aan de hand van de volgende drie invalshoeken:

– Hoe waarderen we de innovatie van nieuwe geneesmiddelen?
– Hoe houden we de uitgaven aan nieuwe, kostbare geneesmiddelen in de hand?
– Hoe zorgen we ervoor dat de patient toegang behoudt (of krijgt) tot de nieuwe middelen?

Nu minister Edith Schippers dit thema tot een van haar prioriteiten gesteld in het kader van het EU-voorzitterschap in de eerste helft van volgend jaar, is dit een uitgelezen moment om elkaar in het Lagerhuisdebat hierover aan de tand te voelen. En oplossingsrichtingen te verkennen voor een toekomstbestendig systeem, waarin patiënten optimaal behandeld kunnen worden zonder dat de zorguitgaven (exceptioneel) hoeven te stijgen.

Author: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *