LACA update

Deze week zijn er verschillende overleggen op het gebied van farmaciebeleid

• Dinsdag (vandaag) 24 november Stuurgroep Transitieakkoord;
• Donderdag 26 november overleg tussen minister en de verschillende partijen over actuele problemen zoals preferentiebeleid en contractering;
• Vrijdag 27 november: overleg LACA-afvaardiging met NZa.

Wij, als Apothekers van NU, vragen ons natuurlijk af:
WAT gaat dit concreet opleveren om uit de ontstane situatie te komen?

Wij blijven daarom doorgaan met uitvoeren, verzamelen en voorbereiden van diverse activiteiten.

OPROEP:
Wilt u doorgeven aan laca@ezorg.nl hoeveel personeelsleden u al heeft moeten ontslaan cq hoeveel vacatures u niet invult wegens preferentiebeleid/uitblijven kostendekkend tarief gedurende het afgelopen jaar?

Hieronder een overzicht van al dan niet individuele acties:
Zekervanzorg een goed initiatief van een van onze collega’s. LACA beveelt iedereen aan om zich aan te melden en de site in te vullen. Handig om te weten: je kunt je gegevens steeds wijzigen (bv wanneer je met een verzekeraar een contract hebt gesloten).

Collega Weening heeft Kamerleden benaderd met een brief. Deze brief is overgenomen door columnist Marc Chavannes, zie website NRC. Column Opklaringen van 23 november 2009.

LACA heeft een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie voor VWS met de eerder rondgemailde poster op de achterkant. Onderwerp van de brief met name de contracteerplichtdreiging die van de laatste uitspraak uitgaat. Met daarbij een oproep om van minister Klink te eisen dat hij de kaalslag een halt toeroept.

Er zijn 2 berichten geplaatst van LACA op de site van huisartsvandaag.nl – waarvan 1 met afbeelding ‘kwaliteitsverbetering’ waarbij minister Klink een apotheker heeft gevloerd. Ook een persbericht is daar geplaatst.

Tariefperikelen
Eén van de zaken waar LACA voor strijdt is het verkrijgen van een kostendekkend tarief.
Dat het gemiddeld tarief voor 2009 te laag is vastgesteld, daar zijn alle ‘apothekers van nu’ het over eens: we stonden er voor op Het Plein en sindsdien is het tarief niet verhoogd.
Binnenkort wordt het tarief voor 2010 bekendgemaakt.
Het mag duidelijk zijn dat de beroepsgroep met een geringe verhoging niet tevreden is.
Waar zijn we wel tevreden mee? Dat wil LACA in de openheid hebben.
WELK tarief waarborgt minimaal onze goede farmaceutische zorg.
Ofwel: op welke hoogte zou de NZa het tarief volgens onze beroepsgroep moeten vaststellen. Welk tarief doet volgens ons recht aan het onderzoek dat er ligt en de nieuwe ontwikkelingen in de farmaceutische sector?
De hoogte hiervan is af te leiden uit het Conquaestor onderzoek en de commentaren van de KNMP op de interpretatie hiervan door de NZa (beiden openbare documenten).
We willen dit goed onderbouwen en binnen de wettelijke kaders ook in de beroepsgroep duidelijk hebben.
Uiteraard gaat het daarbij over het landelijk gemiddelde tarief waarbij we als beroepsgroep ons vak op een goede manier kunnen uitoefenen. Elke apotheek dient uiteraard voor zichzelf de conclusie te trekken of het tarief voor zijn specifieke situatie kostendekkend is.

We komen hier op terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *