Laboratoria moeten nog veiliger werken met tuberculose

Medisch microbiologische laboratoria die met tuberculosebacteriën werken, hebben de afgelopen jaren veel verbeterd op het gebied van veiligheid. Ze voldoen allemaal aan de zes belangrijkste veiligheidsvoorschriften. Toch zijn er nog verdere verbeteringen nodig. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Vanwege risico’s op verspreiding, moet de tuberculosebacterie onder strikte voorwaarden gekweekt worden in laboratoria. Internationaal is de bacterie ingedeeld in de één na hoogste risicoklasse. De strenge regels voor het werken met tuberculose zorgen ervoor dat bacteriën binnen de ruimte van het laboratorium blijven, medewerkers goed beschermd zijn en het risico voor de volksgezondheid minimaal is.

Alle medisch microbiologische laboratoria voldoen aan de zes normen die de inspectie als belangrijkste heeft aangemerkt. Zo moet bijvoorbeeld de laboratoriumruimte een toegangssluis hebben en moet de luchtdruk in de ruimte lager zijn dan daarbuiten zodat geen lucht kan ontsnappen. De werkzaamheden met tuberculosebacteriën worden gedaan in een speciale kast en voor het openen van kweekflesjes gelden strenge veiligheidsregels.

Er zijn echter nog verbeteringen nodig. Sommige laboratoria moeten de onderdruk in de laboratoriumruimte en de toegangssluis beter bewaken. Ook zijn er enkele laboratoria die de ramen, vloeren, wanden en plafonds beter moeten dichtkitten. Verder zijn niet alle laboratoria aangesloten op noodstroomvoorzieningen.

De inspectie heeft in 2013 maatregelen opgelegd aan de laboratoria die een onvoldoende scoorden op een of meer punten. Alle laboratoria hebben aangegeven hoe ze de zaken verbeterd hebben. Enkele moeten nog bouwkundige aanpassingen doen. De inspectie ziet erop toe dat alle medisch microbiologische laboratoria in 2014 voldoen aan de normen.

Author: Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. De inspectie adviseert de bewindspersonen en maakt ten opzichte van de zorgaanbieders gebruik van advies, stimulans, drang en dwang als bijdrage aan verantwoorde zorg. De inspectie onderzoekt en oordeelt onpartijdig, deskundig, zorgvuldig en onafhankelijk van politieke kleur of heersend zorgstelsel. Het toezichtveld van de IGZ bestaat uit ongeveer 40.000 instellingen en bedrijven, waar zo’n 1.3 miljoen personen werken (waarvan circa 800.000 zorgprofessionals).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *