‘Laat bijdrage apotheker als zorgverlener beter tot zijn recht komen’

By | 03/05/2021

De KNMP doet in aanloop naar de start van de inhoudelijke formatie van een nieuw kabinet vier aanbevelingen voor de zorgparagraaf in het regeerakkoord. In een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink heeft de apothekersorganisatie aandacht gevraagd voor geneesmiddelentekorten, de rol van apothekers in het vaccinatieproces, elektronische gegevensuitwisseling en bekostiging van farmaceutische patiëntenzorg.

Brief aan informateur

In de formatiebrief geeft de KNMP aan hoe ten tijde van vergrijzing, meer chronische aandoeningen en stijgende zorgkosten de bijdrage van de apotheker als medicatiespecialist en zorgverlener beter tot zijn recht kan komen. Daartoe doet de apothekersorganisatie vier aanbevelingen.

Aris Prins

“We zien graag dat er meer aandacht wordt geschonken aan het oplossen van geneesmiddelentekorten”, zegt KNMP-voorzitter Aris Prins. “Denk daarbij aan het versneld uitwerken van de ijzeren voorraden en het aanwijzen van meer middelen als voorkeursmiddel”. Ook wil de KNMP de vaccinatierol van de apotheker versterken. “We zien graag dat onze preventierol in de eerstelijnszorg wordt uitgebreid middels een vaccinatiebevoegdheid voor apothekers”, aldus Prins.

Medicatieoverdracht

Voorts vraagt de KNMP om gegevensuitwisseling in de zorg te bevorderen, en geld vrij te maken voor het landelijk programma Medicatieoverdracht. Ook wil de apothekersorganisatie een modernisering van bekostiging van apothekers waardoor zij zich meer kunnen richten op zorg, en minder op logistiek.

Informateur

Inmiddels heeft de informateur eerste gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters van de politieke partijen en een eindverslag gepubliceerd. Mogelijk volgt op korte termijn een Kamerdebat daarover. In zijn eindverslag geeft Tjeenk Willink een voorzet op de vervolgstappen van de formatie. Hij adviseert om opnieuw een nieuwe informateur te benoemen met afstand tot de actuele politiek.

Meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *